Moniääninen Suomi (MU2)

Kurssin tarkoitus on käsitellä suomalaisen musiikkikulttuurin nykyhetkeä. Kulttuurinen identiteetti ei toki ole historiatonta. Suomalaisen musiikin historiaa ei siis ole tarkoitus sivuuttaa: historian ymmärtämistä tarvitaan taustoittamaan nykyistä kulttuuria.

Kurssilla tarkastellaan monipuolisesti suomalaisen musiikkikulttuurin ilmiöitä. Olennaista on, että kulttuuri on dynaaminen, muuttuva käsite. Suomalainen musiikkikulttuuri on saanut vaikutteita muista maista ja muista kulttuureista aina – ja saa edelleenkin. Se, mitä nykyään pidetään leimallisesti suomalaisena, voi olla alun perin muualta tullutta. Niinpä ulkosuomalaisia vaikutteita ei voi sulkea suomalaisen musiikkikulttuurin ulkopuolelle nykyhetkessäkään.

Yhdellä kurssilla ei voida käsitellä tyhjentävästi kaikkia suomalaisen musiikkikulttuurin osa-alueita. Kulttuurin eri puolia voi valottaa kuvaavien yksittäistapausten kautta menemällä mieluummin syvälle muutamiin ilmiöihin kuin kuvailemalla pintapuolisesti kaikkea. Käsiteltäviä ilmiöitä voivat olla esimerkiksi

  • taidemusiikin tekijät: säveltäjät, esittäjät; yhteiskunnan tukemat instituutiot ja omatoimiset taideyhteisöt; miten ulkomaiset vaikutteet ovat kantautuneet Suomeen?
  • nykykansanmusiikki ja sen suhde suomalaiseen perinteeseen, muihin kulttuureihin ja musiikinlajeihin
  • populaarimusiikki: onko nykyisessä populaarimusiikissa kansallisia piirteitä; mikä tekee ”suomipopista” suomalaista?
  • musiikkia valtavirran ulkopuolella: crossover, jazz, konemusiikki jne.
  • yksittäistapauksia jonkin tietyn marginaalimusiikin spesialisteista
  • suomalaisten vähemmistöjen musiikki
  • maahanmuuttajien musiikki osana suomalaista musiikkikulttuuria; maahanmuuttajat kulttuuria muokkaavana voimavarana
  • ”maahan muuttanut musiikki”: esimerkkejä alan harrastajien luomista musiikillisista osakulttuureista (sambakoulut, steel bandit, flamencoyhdistykset, irlantilainen kansanmusiikki) suomalaisen musiikkikulttuurin osana

Ilmiöiden tarkastelun lähtökohtana on käytännön musisointi ja musiikin kuuntelu. Ilmiöitä valittaessa on siksi perusteltua pohtia niiden tarjoamia mahdollisuuksia käytännön toiminnalle.

Linkkejä

(katso myös Kurssi 1)

Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus

Etno.net – kansanmusiikin äänitteitä ja oppimateriaaleja
Suomen kansan e-sävelmät

Miltä kuulosti 1900-luku?
Jean Sibelius

Suomijazz-verkkolehti
Suomalaisen jazzin vuosisata
Rockdata
Populaarimusiikin museo
Suomen äänitearkisto ry

Romanien musiikki; lähteitä
Suomenruotsalaisuus (Wikipedia)

Samba Suomessa
Suomi–Irlanti-seura
Steel Bandit Suomessa
Suomen bluegrass-musiikin yhdistys
Flamencoa Suomessa ja maailmalla

Teksti: Reijo Aittakumpu