Musiikki ja minä (MU1)

Koska kurssin oppisisällöt ovat varsin yleisluonteisia, ne mahdollistavat monenlaisia lähestymistapoja. Tärkeintä on, että musiikkia lähestytään monipuolisesti ja toiminnallisesti opiskelijoiden lähtökohdista ja kokemusmaailmasta.

Musiikin merkityksiä voidaan käsitellä esimerkiksi keskustelemalla opiskelijoiden omasta musiikkisuhteesta tai tutustumalla eri yhteisöjen ja kulttuurien musiikkiin. Pohdinnan pohjana voi olla yhtä hyvin kuuntelunäyte tai opiskelijoiden kokemukset kuin musisointi- tai sävellystehtäväkin. Musiikkisuhteeseen kuuluvat muun muassa musiikkimaku, musiikin erilaiset käyttötavat ja käsitys itsestä musiikillisena toimijana.

Ääniympäristön tarkastelun voi kytkeä viestintä- ja mediaosaamisen sekä aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden aihekokonaisuuksiin. Kurssilla voidaan perehtyä esimerkiksi musiikin käyttöön mainonnan ja manipuloinnin välineenä, tutustua musiikin osuuteen mediassa, vertailla eri viestimien musiikkia sekä pohtia yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa oman paikkakunnan ja median musiikkitarjontaan.

Käytännön musisointi voi olla lähtökohtana kaikille kurssin aihepiireille. Osa opiskelijoista saattaa kokea musisoinnin aloittamisen vaikeaksi, jos on opiskellut musiikkia viimeksi peruskoulun seitsemännellä luokalla. Siksi taitojen opiskelussa on lähdettävä perusteiden kertaamisesta. Parhaimmillaan lukion musiikin kurssi voi olla uusi mahdollisuus oppia ja innostua käytännön musisoinnista. Suuria ryhmiä voi pyrkiä aktivoimaan niitä hajauttamalla tai käyttämällä sovituksia, joissa on mahdollisimman monenlaista tekemistä: moniäänistä laulua, lyömäsoitinsovituksia jne. Opetuksen jatkuva haaste on tarjota monentasoisille opiskelijoille toisaalta riittävän helppoa, toisaalta riittävän haasteellista tekemistä. Opiskelijat voivat myös hankkia tietoa, miten musiikkia voi harrastaa ja opiskella koulun ulkopuolella.

Musiikin kuunteleminen voi olla lähtökohta monenlaiseen oppimiseen. Kuuntelemisen taito – sekä musisointitilanteessa että muuten – on jokaisen musiikinharrastajan perustaito. Musiikki voi olla harrastus tai jopa ammatti myös monille, jotka eivät aktiivisesti laula tai soita. Oma tapa toimia musiikin alueella saattaa löytyä vaikkapa median, musiikkiteknologian tai musiikkibisneksen alalta. Tärkeä osa näidenkin alojen asiantuntemusta on musiikin kuuntelemisen taito.

Musiikin peruskäsitteiden opiskelussa pääpaino on niissä käsitteissä, joita opiskelija tarvitsee musisoidessaan. Tärkeämpää kuin laajan käsitteistön ulkoa oppiminen on oppia tietämään, mistä tietoa löytää sitä tarvitessaan. Internetin, median ja paikallisen kirjaston monipuoliseen musiikkitarjontaan tutustumalla voi aloittaa tiedonhankintataitojen kartuttamisen.

Linkkejä

Linkkihakemistoja

Guidonet
Kulttuuri.net
Makupalat
Sibelius-Akatemian linkit
Music teacher’s resource site

Musiikki harrastuksena ja ammattina

Suomalaisia kuoroja
Suomalaisia orkestereita
Musiikkikoulutus Suomessa
Kansalais- ja työväenopistot
Opintopolku

Musiikin itseopiskelu

Kitarakurssi
Mute – musiikinteoriaa Webissä
Musiikin teorian atomistisia perusharjoituksia
Nuottila – soivia harjoituksia nuoteilla
The Tabworld – kitarasta kiinnostuneille
Cyberfretbass.com
Piano on the Net

Ilmaisia musiikkiohjelmia

Shareware Music Machine
Audiomelody

Kitaratabulatuureja

Muusikoiden.net
The Tabworld.com

Teksti: Reijo Aittakumpu