Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)

Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin musiikin eri alueilla ja mediassa. MU1 -kurssilla opiskelija pohtii suhdettaan musiikkiin. MU4 -kurssi tarjoaa hyvän tilaisuuden musiikin syvemmän merkityksen pohtimiseen. Kurssin tavoitteena on kehittää oppilaan taitoja jäsentää tietojaan ja kokemuksiaan median tarjoamasta musiikkiin liittyvästä informaatiosta. Kurssin sisältö edellyttää ajankohtaisen musiikkitarjonnan seuraamista.
Kurssin toteuttamiseksi on monia vaihtoehtoja. Tässä tarjotuista vaihtoehdoista voi valita sopivan opiskelijoiden ja opettajan mielenkiinnon mukaan. Kaikkea ei ehdi eikä pidäkään käsitellä. Kannattaa kuitenkin tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin. Eri medioita ja ilmaisutapoja vertailemalla opiskelija saa laajemman käsityksen musiikin vaikutusmahdollisuuksista.

Kohtaamme päivittäin suuren määrän auditiivista ja visuaalista informaatiota. Musiikkivideo on vakiinnuttanut asemansa musiikin markkinoinnissa ja radiokanavien musiikkitarjonta on muuttunut kaupallisten radiokanavien ja soittolistojen myötä. Uusi teknologia ja Internet ovat tehneet helpoksi musiikin tuottamisen, levittämisen ja hankkimisen. Visuaalisen ilmaisun liittäminen musiikkiin ei ole uusi ilmiö, sillä esimerkiksi näyttämötaiteet ovat yhdistäneet musiikkia lavastukseen ja pukuloistoon jo vuosisatojen ajan. Musiikki on ollut puolestaan osana elokuvaa jo mykkäelokuvien aikakaudella. Täten kurssilla voidaan esimerkiksi vertailla eri taidemuotojen tapaa vaikuttaa katsojaan: miten oopperan tai musikaalin tapa ilmaista tapahtumia ja tunteita poikkeaa musiikkivideosta?

Kurssin aikana voidaan tutustua paikkakunnan ja ympäristön musiikkielämään vierailemalla esimerkiksi paikallisradion toimituksessa, äänitysstudiossa tai teatterissa. Vierailun tarkoituksena on tutustua ihmisiin, jotka toimivat median tai näyttämömusiikin parissa ja heidän työskentelytapoihinsa.

Kurssilla voidaan perehtyä myös musiikin tunnevaikutuksiin. Erilaisia musiikkityylejä kuuntelemalla ja niitä kuvailemalla ja analysoimalla voidaan kehittää opiskelijan kykyä tunnistaa musiikin vaikutusta omiin tunteisiin ja ajatuksiin.

Käytännön musisointi voi kohdistua erityisesti musikaali- ja elokuvasävelmien laulamiseen ja soittamiseen. Kappaleiden valitseminen eri aikakausien elokuvista, musikaaleista, opereteista ja oopperasta antaa mahdollisuuden tutustua laajasti eri musiikkityyleihin jazzista popmusiikkiin ja musikaalista oopperaan. Kurssilla voidaan myös tuottaa omaa musiikkia, tehdä mahdollisuuksien mukaan musiikkivideo tai kuunnelma, mikä tarjoaa henkilökohtaisen lähestymistavan kurssin aiheisiin.
Seuraavassa tehtäviä, joiden avulla opiskelijat voivat tutustua eri medioihin, elokuvaan ja näyttämömusiikkiin. Kurssin aikana pienryhmät voivat valita jonkin erityisalueen ja esitellä tuloksensa muille ryhmän jäsenille esitelmän, kuuntelu- sekä videonäytteiden avulla.

Musiikki ja tunteet

Musiikki rentouttaa, rauhoittaa ja tuo nautintoa. Musiikki tuo latausta urheilijalle ennen suoritusta ja saa urheiluyleisön villiintymään. Musiikki herättää ja luo muistoja. Musiikilla voidaan tuottaa mielihyvää tai ahdistusta. Joskus voi olla, ettei kuulija koe ymmärtävänä jotain musiikkia, ja silloin musiikki saattaa aiheuttaa hämmennystä. Toisaalta liian tutuksi käynyt musiikki ei herätä enää mielenkiintoa.

Pohtikaa, missä tilanteissa ja miten musiikki luo tunnelmaa ja vaikuttaa yksilöön tai ihmisjoukkoon.

Mikä musiikissa aiheuttaa tuntemuksia? Miten musiikkia voidaan kuvailla?

Kuuntele erilaisia musiikkeja ja pyri kuvailemaan ajatuksia ja tuntemuksia, joita ne sinussa herättävät. Minkälainen melodia ja soundi kappaleessa on? Onko kappaleessa paljon vaihtelua? Mikä kappaleen tekstissä, melodiassa, harmoniassa ja rakenteessa tekee vaikutuksen?

Minkälaisen musiikin koet auttavan surullisuuteen ja minkälainen musiikki voisi lievittää ärtyneisyyttä?

Teksti ja musiikki

Vertaile useiden laulujen tekstejä. Minkälaista kieltä teksteissä käytetään – runollisia ilmaisuja vai suoraa kerrontaa. Miksi joku teksti tekee suuremman vaikutuksen kuin toinen? Vertaa omaa tulkintaasi tekstistä kaverisi kanssa – eroavatko tulkinnat toisistaan?

Kirjoita oma lauluteksti. Lähde liikkeelle tunnelman tai tilanteen kuvauksella. Mieti minkälainen kappale on kyseessä: balladi vai menevä. Kirjoita aluksi kritiikittä - korjata voi myöhemmin. Tee kertosäkeestä iskevä – koko kappaleen teksti tiivistyy kertosäkeeseen.

TV-sarjat

Katsele tv-sarjaa keskittyen enemmän sen sisältämään äänimateriaaliin.

Käytetäänkö sarjoissa valmista musiikkia vai sarjaan sävellettyä musiikkia?

Miten musiikkia hyödynnetään erilaisissa kohtauksissa ja tunnelmissa?

Miten sarjan tunnusmusiikki sopii sarjan aihepiiriin? Miksi kyseinen musiikki on valittu?

Elokuvamusiikki

Tutustu elokuvamusiikin historiaan.

Valitse jokin elokuvakohtaus.

  • Mieti miksi siihen on liitetty taustalle juuri kyseinen musiikki tai ei musiikkia ollenkaan.
  • Mitä musiikki tuo kohtauksen tunnelmaan?
  • Kokeile katsoa sama kohtaus ilman musiikkia tai laita taustalle soimaan täysin erilaisen tunnelman sisältämää musiikkia. Mitä tapahtuu?
  • Miten musiikki vaikuttaa juonen ratkaisevissa käänteissä?
  • Mikäli käytössä on videon käsittelyohjelma, luo samaan kuvamateriaaliin erilaisia äänimaisemia muuttaaksesi tunnelmaa.

Musiikkivideot

Music Televisionin perustamisen myötä musiikkivideot ovat kasvattaneet merkitystään äänitemyynnissä. Enää musiikki ei olekaan pelkkää ääntä, vaan myös visuaalisuudella on merkitystä.

Nauhoita musiikkivideoita ja vertaile niiden kuvallista ja musiikillista informaatiota.
Esittele musiikkivideot ja kerro niiden juoni pääpiirteittäin.

Mitkä ovat tyypillisiä musiikkivideon ilmaisukeinoja?

Mikä merkitys musiikkivideolla on nykypäivän musiikkibisneksessä?

Millainen on hyvä tai huono musiikkivideo?

Onko visuaalinen informaatio tärkeämpi kuin musiikillinen? Tukeeko kuva musiikkia?

Media

Tehtäviä sivustolla Median maailma

Tekijänoikeudet

Kuvittele järjestäväsi maksullinen julkinen konsertti. Laadi konserttiohjelma ja suunnittele, mitä kappaleita tullaan esittämään, onko konsertissa uusia sävellyksiä, tekeekö joku uusia sovituksia jne. Ota selvää, mitä sinun tulee tietää tekijänoikeuksista tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjänä.
Vihjesanoja: esityslupa, ohjelmailmoitus.

Vierailu

Paikallisradio

Ottakaa yhteyttä paikkakunnallanne sijaitsevaan radiotoimitukseen ja ottakaa selvää, mitä radiotoiminta on käytännössä.
Millaista valmistelevaa työtä toimittaja tekee?
Miten soitettava musiikki valitaan? Miten soittolistat laaditaan?
Kuinka suuri osa lähetysajasta on musiikkia?
Rajoittaako soittolista radiotoimittajan työtä ja kaventaako se yleisölle tarjottavan musiikin laatua?
Pääseekö vain kaupallinen musiikki kuunteluun?

Äänitysstudio

Ottakaa yhteyttä paikkakunnallanne sijaitsevaan äänitysstudioon ja ottakaa selvää,
mitä studiotoiminta on käytännössä.
Kuinka paljon studiolla tehdään mainoksia / mainosmusiikkia?
Minkälaisia artisteja tai bändejä studiolla käy?
Millaista laitteistoa studiossa on?
Millainen prosessi levyn tekeminen on?
Tekijänoikeudet musiikkia nauhoitettaessa

Teatteri

Ottakaa yhteyttä paikkakunnallanne sijaitsevaan teatteriin ja ottakaa selvää,
miten musiikkia käytetään teatteriesityksissä.
Mikä merkitys musiikilla on teatteriesityksessä?
Millaista tekniikkaa teatterissa on äänentoistoa ja musiikkia varten?
Mistä musiikkia saadaan teatteriesitykseen?
Saako mitä tahansa musiikkia käyttää?

Oma projekti

Kuunnelma

Tehkää pienimuotoinen kuunnelma, johon lisäätte tunnelmaa lisääviä ääniefektejä ja musiikkia.

Radio tai televisiomainos

Suunnitelkaa mainos kuvitteelliselle tuotteelle. Keksikää iskevä teksti ja valitkaa aiheeseen sopiva taustamusiikki ja ääniefektit.

Linkit

MagazineFactory (Opetushallitus)
Verkkolehti (Peda.net)

Elokuva

Median maailma (Opetushallitus)
Johdanto elokuvan historiaan (Mediakasvatuskeskus Metka)

Radio

Median maailma (Opetushallitus)

Äänikerronta, elokuva, kuunnelma, teatteri, multimedia

Äänipää - Äänikerronnan, akustiikan ja äänitekniikan erikoissivusto

Tekijänoikeudet

Teosto
Gramex

Teksti: Marko Heikura