Ovet auki musiikille (MU3)

Kurssin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden musiikintuntemusta ja musiikillista suvaitsevaisuutta tutustumalla heille vieraisiin musiikinlajeihin ja musiikkikulttuureihin. Vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja voi löytyä omastakin elinympäristöstä: länsimainen (kuten mikään muukaan) musiikkikulttuuri ei ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan jakaantuu lukuisiin musiikillisiin alakulttuureihin. Kurssilla voidaan siis käsitellä länsimaistakin musiikkikulttuuria, kunhan laajennetaan käsittelyä opiskelijoiden kokemusmaailman ulkopuolelle. Kaikista musiikinlajeista ja musiikkikulttuureista löytyy opiskelijoille uusia, kiinnostavia näkökulmia.

  • Musiikin lajien ja musiikkikulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja voidaan etsiä tekemällä monenlaisia rinnastuksia saman kulttuuripiirin sisällä tai erilaisten maantieteellisten kulttuurien välillä.
  • Erilaisia musiikin lajeja ja musiikkikulttuureja voidaan lähestyä etsimällä niistä yhdistäviä ja erottavia piirteitä: mikä tekee jostain musiikista tuttua, jostain vierasta?
  • Musiikkikulttuureihin pyritään tutustumaan niiden omassa kontekstissa. Musiikilla on eri kulttuureissa hyvin erilaisia käyttötarkoituksia. Musiikin käyttötarkoitukset voivat määrittää musiikille asetettavia kriteerejä, eivätkä kriteerit ole kaikissa kulttuureissa estettisiä.
  • Esittäjien ja yleisön rooli vaihtelee eri kulttuureissa. Millaisia eroja esiintyjän ja yleisön roolissa löytyy länsimaisissa konserttikäytännöissä, entä muissa kulttuureissa? Miten eroaa jako musiikiin ammattilaisiin ja harrastajiin? Miten musiikki rakentaa yhteisöllisyyttä eri kulttuureissa?
  • Erilaiset musiikin lajit vaativat muusikolta erilaisia ominaisuuksia. Millaisia vaatimuksia esimerkiksi intialainen ja länsimainen taidemusiikki asettavat laulajalle tai soittajalle, entä kuulijalle? Miten tuvalaisen ja irlantilaisen kansanlaulun äänenmuodostus eroavat toisistaan? Millaisia taitoja vaatii jazz-improvisaatio verrattuna konserttimusiikin soittamiseen?

Vieraisiin musiikkikulttuureihin tutustuminen vaatii aikaa. Siksi tälläkin kurssilla on syytä mieluummin keskittyä syvällisesti muutamiin musiikinlajeihin tai kulttuureihin kuin pyrkiä esittelemään suuri määrä erilaisia kulttuureja päällisin puolin. Opiskelijoita voi ohjata ja kannustaa etsimään tietoa itselleen vieraista musiikinlajeista.

Kurssilla soitettava ja laulettava ohjelmisto liittyy kurssin teemoihin. Käytännön musisoinnin kautta voidaan konkreettisesti havaita, että eri musiikin lajit vaativat muusikolta erilaisia ominaisuuksia. Myös musiikin kuuntelemisen yhteydessä voidaan miettiä kuulijan roolia ja niitä ominaisuuksia, joita tietty musiikinlaji kuulijaltaan vaatii.

Linkkejä

Music of Countries & Cultures
Maailman musiikkikulttuureja; kaikki musiikinlajit

Perinnemusiikki

Maailman musiikin keskus
World Music Press – Oppimateriaaleja maailmanmusiikista: nuotteja, kirjoja, äänitteitä
Beat of India – Intialaista kansanmusiikkia, runsaasti ääninäytteitä
Flamenco
Norjalainen kansanmusiikki
Unkarilainen kansanmusiikki

Taidemusiikki

Taidemusiikki – Wikipedia
The Symphony – An Interactive Guide Johdatus sinfoniamusiikkiin: säveltäjät, teokset, soittimet. Ääni- ja midi-näytteitä, linkkejä
Miltä kuulosti 1900-luku? – Kalevi Ahon artikkeli 1900-luvun taidemusiikista
Women Composers

Populaari- ja jazzmusiikki

Rockin ja jazzin historiaa – Topi Järvinen
Afroamerikkalaisen musiikin historiaa – Lauri Väkevä, Oulun yliopisto
Rockin 50 vuotta – Helsingin Sanomien artikkelisarja

Teksti: Reijo Aittakumpu