Usein kysyttyä – yleisiä käytännön ohjeita

  • Kaikkien opiskelijoiden on siis suoritettava vähintään yksi pakollinen musiikin kurssi ja lisäksi toinen pakollinen kurssi joko musiikista tai kuvataiteesta.
  • Kurssien suoritusjärjestys määritetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.
  • Jos opetussuunnitelmassa halutaan määritellä, mikä on kaikille pakollinen musiikin kurssi, se täytyy määrittää suoritusjärjestyksellä (esim. "pakolliset kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä"). Muussa tapauksessa opiskelija voi itse päättää, kumman pakollisen kurssin hän valitsee.
  • Kaikista pakollisista ja syventävistä kursseista on annettava numero. Jos opiskelija suorittaa vain yhden kurssin musiikkia (ts. yksi kurssi on hänelle musiikin oppimäärä), hän voi pyytää, että kurssi arvioidaan päättötodistuksessa suoritusmerkinnällä.
  • Koulun on tarjottava valtakunnallisen opetussuunitelman mukaiset kurssit (siis kaksi pakollista ja kolme syventävää kurssia). Kaikkia kursseja ei kuitenkaan ole pakko tarjota vuosittain, riittää kunhan jokaisella opiskelijalla on opiskeluaikanaan mahdollisuus valita kaikki kurssit ainakin kerran.
  • Valtakunnallisten kurssien nimiä, tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä ei voi muuttaa koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa.
  • Koulu voi tarjota myös muita syventäviä ja soveltavia kursseja. Opettajalla on siis edelleen mahdollisuus tarjota esimerkiksi vanhan opetussuunnitelman mukaisia, hyväksi havaitsemiaan kursseja, kunhan edellä mainittu ehto huomioidaan. Koulun opetussuunnitelmassa voi siis olla esim. kuusi syventävää kurssia (kolme valtakunnallista ja kolme koulukohtaista), joita tarjotaan vuorovuosin.
  • Opintojen hyväksilukemisesta sanotaan koululaissa: "Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista." (Lukiolaki, 629/1998, 23§ 1–2 mom.). Koulujen Musiikinopettajat ry (KMO) ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry (SML) ovat laatineet Opetushallituksen myötävaikuttamana suosituksen musiikkiopistoissa suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta lukio-opinnoiksi.
Reijo Aittakumpu