Hankkeita ja kehittämistoimintaa

Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta
Opetusministeriö myönsi 106 kunnalle tammikuussa 2008 valtion erityisavustusta oppilaanohjauksen kehittämiseen osana perusopetuksen laadun kehittämistä. Opetushallitus vastaa kehittämistoiminnan sisällöllisestä ohjauksesta ja koordinoinnista.

Oppilas- ja opiskelijahuollon laadun ja palvelurakenteen kehittäminen  
Opetusministeriö myönsi 2007 kunnille valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämiseen. Kehittämistyötä voidaan tehdä yhdessä kunnassa tai seudullisena kuntien yhteistyönä osana kunta- ja palvelurakenteen uudistamista. Toiminta käynnistyi sadassa kunnassa syksyllä 2007 eri puolilla maata. Vuosina 2008–2009 palvelurakenteen kehittäminen ulotetaan koskemaan myös lukiokoulutusta.