Hyviä käytänteitä

Kehittämishankkeissa on kehitetty hyviä käyntänteitä sekä malleja ja toimintatapoja opinto-ohjaukseen ja läpäisyn tehostamiseen.

Läpäisy.fi

Valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmassa kehitettiin uusia malleja ja toimintatapoja läpäisyn tehostamiseksi vuosina 2011 – 2015. Tutustu kehittämistyön tuloksena tuloksiin teemoittain Läpäisy.fi-palvelussa.

Asuntolatoiminta

Erityisryhmät

Muuttuva toimintaympäristö

Ohjaus

Oppimisympäristöt ja työvaltaisuus

Osallisuus ja hyvinvointi

Ryhmänohjaus ja ryhmäyttäminen

Yhteistyö

Yksilölliset opinpolut

Avitus-chat

Avitus-chat on Oulun Diakoniaopiston, Oulun seudun ammattiopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun Palvelualan opiston matalan kynnyksen anonyymi ohjauspalvelu opiskelijoille. Avituksessa toimii moniammatillinen päivystäjäryhmä mm. kuraattoreja, terveydenhuollon ammattilaisia ja Oulun seurakunnan ev.lut. oppilaitospastoreita.

Tutustu Avitus-Chatiin Hyvät käytännöt -palvelussa.

Arjen arkki -menetelmäpankki

Arjen arkin menetelmäpankki on tarkoitettu opiskeluhyvinvoinnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi ammatillisessa koulutuksessa. Menetelmäpankkiin on koottu hyviä käytäntöjä, joilla voidaan edistää hyvinvointia oppimisympäristöissä. Arjen arkki -menetelmäpankista voit etsiä ideoita ja poimia käyttöön hyviä käytäntöjä

Tutustu menetelmiin Arjen arkki -palvelussa