Julkaisuja

Chances- kehittämishankkeen yhteydessä tuotettuja julkaisuja

Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen
Toim. Päivi-Katriina Juutilainen, Joensuun yliopisto 2007

Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä
Toim. Matti Taajamo ja Sauli Puukari
Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2007

Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen – poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana
Seija Nykänen, Merja Karjalainen, Raimo Vuorinen, Lea Pöyliö.
Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto 2007.

Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa
Pysäytyskuvia-julkaisuun on koottu CHANCES-hankkeen osaprojektin Yhteisölliset ohjausprosessit ja sukupuoli järjestämien koulutustilaisuuksien teemat, jotka käsittelevät sukupuolta ja seksuaalisuutta.
Toim. Eija Asikainen, Joensuun Yliopisto 2006

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen yhteydessä tuotettuja julkaisuja

Ohjauksen kehittämishanke oli hyvin laaja hanke. Se kattoi alueellisesti lähes 300 kuntaa ja on vaikuttanut yli 350 000 oppilaan ja opiskelijan saamiin ohjauspalveluihin. Hankekokonaisuus koostui 48 aluehankkeesta.

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003-2007 loppu- ja arviontiraportti
Sanna Mäkinen

Luokanohjaajan käsikirja
Luokanohjaajien työn tueksi tarkoitettu käsikirja ilmestyi vuonna 2007. Käsikirja sisältää perustietoa siitä, mitä uusi rooli luokanohjaajana tarkoittaa sekä työkaluja ja muuta materiaalia, jota on mahdollista hyödyntää luokanohjaajan tehtävässä.

Ohjauksen toimintakulttuurin muutos alueellisessa yhteistyössä
Merja Karjalainen ja Helena Kasurinen (toim.)

Ohjausta opintoihin ja elämään - opintojen ohjaus oppilaitoksessa
Tuotanto: Opetushallitus 2004
Tuotenumero: 1400595, ISBN 952-13-2005-2
Lisätietoja: Verkkokauppa

Muita Opetushallituksen maksullisia julkaisuja

Selviytymisen polkuja
Syrjäytymisen ehkäisyssä on kyse sekä oppijan oppimisen tukemisesta että koko kouluyhteisön kehittämisestä. Yhteistoiminnalliset, moniammatilliset toimintamallit lisäävät oppilaantuntemusta ja edistävät myös vanhempien osallistumista koulutyöhön. Kirjaan on koottu hallinnon, tutkijoiden ja koulutuksen asiantuntijoiden artikkeleita aiheesta. Julkaisu sisältää käytännön esimerkkejä yksilöllisistä, nuoren kokonaistilanteen huomioivista malleista työskenneltäessä koulutyöhön sopeutumattomien perusopetuksen ylimpien luokkien oppilaiden kanssa.

128 sivua. ISBN 952-13-2374-4

Julkaisua voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta.