Verkkomateriaaleja ohjauksen tueksi

Etelä-Suomen aikuislukioiden kehittämishankkeen ohjaussivusto
Etelä-Suomen aikuislukioiden verkko-ohjauksen kehittämishanke on julkaissut aikuislukioiden ohjauksen verkkosivut.

Rovaseudun alueen sivustot:

Oppijan ohjauksen polku esiopetuksesta työelämään tai jatko-opintoihin -malli

Oppijan ohjauksen polku esiopetuksesta työelämään tai jatko-opintoihin -malli toimijoittain

Verkko-oppimateriaaleja

Tue nuorta ammatin ja alan valinnassa
Työ- ja elinkeinoministeriön johtama Valtava-kehittämisohjelma toteutti Valitse ala päällä, älä alapäällä -kampanjan syksyllä 2014. Kampanjalla rohkaistaan nuoria valinnoissaan. Osana kampanjaa on tuotettu valmista opetusmateriaalia hyödynnettäväksi opetuksessa yläkoulussa ja lukiossa. Opetusmateriaali on koottu valmiiksi oppitunnin mittaiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi kampanjan sivustolla aikuiset voivat testata oman asenteensa kasvattajina.

Palkka.fi – oppimisympäristö palkanlaskentaan
Opi.palkka.fi -palvelussa kuka tahansa voi harjoitella palkanlaskentaa. Palvelun käyttö on ilmaista eikä vaadi erillistä käyttölupaa. Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi oppilaitoksissa palkkahallinnon opetuksen tukena.
Tuotanto: Verohallinto

Maailmalle.net - Oppimateriaalit
Oppimateriaali on rakennettu Maailmalle.net -verkkopalvelun ympärille ja se käsittää ohjaajan käyttöön tarkoitetun Maailmalle maailmanpyörään? -PowerPoint -esityksen ja esitystä tukevat muistiinpanot sekä nuorille tarkoitetut tiedonhaku- ja pohdintatehtävät. Vaikka oppimateriaali on tarkoitettu kaikille kansainvälistymisestä kiinnostuneille, on helpommat tiedonhakutehtävät suunnattu lähinnä 13-15-vuotiaille.

Milk Works
Sivuston tavoitteena on lisätä peruskoulun ja lukion päättävien nuorten kiinnostusta meijerialan ammatteja ja työtehtäviä kohtaan. Materiaalin tekemisessä on ollut mukana useita meijerialan yrityksiä sekä Meijeriväen liitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, sekä Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti.

Turvanetti
Turvanetti avaa opettajille, oppilaille ja opiskelijoille helpon tien tietoon turvallisuudesta. Sen lähtökohtana ovat turvallisuuskasvatus eri oppiaineissa sekä opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuus: perusopetuksessa Turvallisuus ja liikenne, lukiossa Hyvinvointi ja turvallisuus. Turvanetistä löytyy keskeisiä linkkejä esimerkiksi turvallisuudesta ammattina ja harrastuksena. Turvanetti on tehty yhteistyössä Opetushallituksen ja muiden turvallisuutta edistävien tahojen kanssa. (EDU.fi)