Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki – oppimisaihioista oppimisprosessiin (2003, Finn Lectura). Koulutuksessa muutetaan opetussuunnitelmaa opetus- ja oppimisteoiksi. Verkko- ja etäopetuksessa näiden tekojen ja niihin liittyvien tilanteiden ennalta suunnittelu on hyvin tärkeää, jotta oppimisprosessista muodostuisi tavoitteellinen, mielekäs ja looginen. Opetushallituksen etälukion oppimateriaaleissa psykologian aineistojen tuottamiseen on sovellettu Silanderin ja Kolin ohjeita.

Seuraavissa luvuissa avataan lukion psykologian ensimmäisen kurssin opetussuunnitelman yksi tavoitelause vaihe vaiheelta Silanderin ja Kolin Verkko-opetuksen työkalupakki -kirjassa esitetyn mallin mukaisesti (taulukot © Koli 2003):

1. tavoitelauseet opetussuunnitelmasta,
2. tavoitelauseiden avaaminen kysymysmuotoon,
3. oppimisprosessia jäsentävien teemojen muodostaminen kysymysten pohjalta,
4. teemojen ydinsisältöjen kuvaaminen ja
5. teemojen opiskelun suunnittelu.

Tavoitelause on opetussuunnitelmaan kirjoitettu lause. Lause muunnetaan ensin kysymyksiksi, sen jälkeen kysymyksistä kootaan teemoja ja teemoista kuvaillaan ydinsisältöjä. Ydinsisältöjen kuvailuun on otettu mukaan opetussuunnitelmassa annettuja tavoitteita sekä EDU.fi-sivuilta löytyvä psykologian Avauksia opsiin.

Vertaamalla valmista verkko-oppimateriaalia (ks. Etälukion psykologian materiaali) tähän suunnitelmaesimerkkiin, lukija voi huomata, että suunnitelma ei ole toteutunut sellaisenaan. Kuitenkin suunnitelma toimii verkko-oppimateriaalin tuottajan ja verkko-opetuksen suunnittelijan selkeänä ja tukevana työvälineenä.

Teksti: Anne Rongas | Taulukot: Hanne Koli

Lisää aiheesta

Halutessasi voit tulostaa tämän materiaalin pdf-tiedostona: Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin (pdf)