Oppimisprosessia jäsentävien teemojen muodostaminen

Kysymykset

Kysymyksiä ryhmittelemällä syntyvät teemat

1. Mitä sosiaalinen vuorovaikutus on?
2. Miksi se on ihmiselle merkityksellistä?
3. Miten sosiaalista vuorovaikutusta on tutkittu?

Ihminen ja sosiaalinen vuorovaikutus

4. Miksi ihmisille on tyypillistä ryhmissä toimiminen?
5. Millaisia ryhmiä on olemassa?
6. Miten opiskelija itse toimii erilaisten ryhmien jäsenenä?
7. Millaisia rooleja ihmisillä on ryhmissä?

Ihminen ja ryhmät

8. Miten ryhmän toimintaa säädellään ja johdetaan?
9. Miten ryhmän toiminta alkaa ja kehittyy?
10. Jne.

Ryhmätoiminnan lainalaisuuksia

 Teksti: Anne Rongas | Taulukot: Hanne Koli