Suunniteltavan verkko-oppimisprosessin tavoitteet

Opintokokonaisuus tai opintojakso / kurssi

Oppimisen tavoitteet tavoitelauseina

PS1: Psyykkinen toiminta, opiminen ja vuorovaikutus 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla

  • ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa

  • tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla

  • ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan

Työstämisen kohteeksi valittu opetussuunnitelman tavoitelause →

  • osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

Teksti: Anne Rongas | Taulukot: Hanne Koli