Tavoitelauseiden avaaminen

Tavoitelauseet

Avattuna kysymyksiksi

Tavoitelause 5

Opiskelija osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä

  1. Mitä sosiaalinen vuorovaikutus on?

  2. Miksi se on ihmiselle merkityksellistä?

  3. Miten sosiaalista vuorovaikutusta on tutkittu?

  4. Miksi ihmisille on tyypillistä ryhmissä toimiminen?

  5. Millaisia ryhmiä on olemassa?

  6. Miten opiskelija itse toimii erilaisten ryhmien jäsenenä?

  7. Millaisia rooleja ihmisillä on ryhmissä?

  8. Miten ryhmän toimintaa säädellään ja johdetaan?

  9. Miten ryhmän toiminta alkaa ja kehittyy?

  10. Jne.

 Teksti: Anne Rongas | Taulukot: Hanne Koli