Ops käytäntöön

Tämän aineiston tarkoitus on auttaa opetussuunnitelman laadinnassa ja opetuksen suunnittelussa.

Opetussuunnitelman perusteiden normatiivisuus tarkoittaa psykologiassa sitä, että kurssit on määritelty valtakunnallisesti. Kaikille kursseille on päätetty tavoitteet ja keskeiset sisällöt, joihin ylioppilastutkinto perustuu. Tavoitteet ja sisällöt on kuitenkin määritelty niin väljästi, että kurssit voidaan opettaa monin eri tavoin ja erilaisin painotuksin.

Aineiston yleisessä osassa tuodaan esille opetussuunnitelman perusteiden yleisiä periaatteita ja keskeisiä muutoksia. Kurssikohtaisissa osuuksissa avataan, jäsennellään ja perustellaan kunkin kurssin tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Aihekokonaisuuksien käsittelemisestä psykologiassa annetaan toteuttamisvinkkejä omassa osiossa.

Teksti: Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst | Opetushallituksen asiantuntija: Meri Kaila-Sayeed | Kuviot: Anniina Mikama