Hyvinvointi ja turvallisuus

Hyvinvoinnin ja turvallisuuden aihekokonaisuus kulkee ydinsisältönä kaikkien lukion psykologian kurssien läpi. Silloinkin kun käsiteltävinä ovat ongelmat ja vaikeudet, painopiste voi olla ratkaisujen ja voimavarojen löytämisessä.

Koulun yhteisten tilaisuuksien sekä teema- ja liikuntapäivien ohjelmaan voidaan sisällyttää erilaista psyykkiseen hyvinvointiin liittyvää toimintaa. Se voi olla liikuntaa, sosiodraamaa, tarinateatterin toteuttamista, tietoiskuja ravinnosta, päihteistä, seksiasioista tms. Toteuttamispaikkana voi olla luonto tai jokin muu jokapäiväisestä kouluympäristöstä poikkeava paikka.

Itsetuntemuksen lisäämiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen suuntautuvat lukiokohtaiset kurssit painottavat psyykkistä hyvinvointia. Ne voidaan toteuttaa yhteistyönä kahden tai kolmen oppiaineen kesken. Psykologian opettajien lisäksi terveystiedon, biologian ja katsomusaineiden opettajilta saattaa löytyä kiinnostusta ja asiantuntemusta kurssien toteuttamiseen.

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst