Kestävä kehitys

Kestävää kehitystä voi lähestyä mm. ekologisesta, eettisestä, ekonomisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Niissä on aina kyse ihmisen ja ympäristön suhteesta, johon psykologian kursseilla voidaan paneutua kurssin sisältöön sopivalla tavalla.

Opetussuunnitelmassa läpi kaikkien kurssien kulkeva sosiokulttuurisen psykologian näkökulma sekä esimerkiksi koulukohtainen sosiaalipsykologian kurssi voivat monin tavoin pitää esillä kysymyksiä kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan toteutumisesta, sen esteistä ja mahdollisuuksista. Ryhmä- ja yksilöpsykologisten tekijöiden käsittelyä voidaan syventää esimerkiksi erilaisilla eläytymismenetelmillä, jolloin on mahdollista nähdä esimerkkejä onnistuneista käytännöistä.

Vaikka kestävän kehityksen edellytykset yhteiskunnassa ovat pitkälle rakenteellisia, yksilöiden ja ryhmien toiminnassa on suuria eroja. Nuorille välittyy median kautta kulutuskeskeinen elämäntapa, jota muun muassa kestävää kehitystä edistävät kansalaisjärjestöt pyrkivät omilla toimillaan kyseenalaistamaan. Kehityspsykologian kurssilla voidaan tarkastella, miten yksilö sosialisaation kautta voi omaksua vallitsevia ihanteita tai asettua vastustamaan niitä. Muun muassa fiktiiviset aineistot, kuten romaanit, elokuvat ja elämäkerrat tai dokumentit, nostavat esille yksilöitä ja ryhmiä, jotka pyrkivät toiminnallaan kohti kestävän kehityksen ideaalia.

Aihealueita, joilla on luontevaa käsitellä kestävää kehitystä, ovat mm. psyykkinen kehitys ja kasvu (PS2), neuropsykologian sovellukset (PS3), motivaatio ja päätöksenteko (PS4) sekä psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen (PS5).

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst