Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Erilaisten ihmisten vuorovaikutus voi olla psykologian opiskelun aiheena sekä kurssien konkreettisena toimintatapana. Koulun opiskelijoiden monikulttuurinen tausta, opiskelijavaihto ja kokemukset vaihto-oppilaana olemisesta voidaan ottaa opetusta järjestettäessä huomioon.

Parhaiten kulttuurien tuntemusta edistää välitön vuorovaikutus erilaisten ihmisten kesken, joskaan sekään ei takaa vastavuoroisen arvostuksen syntymistä. Psykologian tunneilla voi käydä vierailemassa eri etnisiin ryhmiin lukeutuvien ihmisten luona tai opiskelijat voivat tavata ja haastatella heitä koulun ulkopuolella. Opiskelijoiden suomalainen identiteetti saattaa tällaisten kontaktien myötä saada uusia aineksia.

Moniarvoisuuteen ja monikulttuurisuuteen kuuluu erilaisten ihmisten hyväksyminen ja heidän oikeuksiensa kunnioittaminen. Psykologien sosiaalinen vastuu ulottuu moniin erityiskysymyksiin, kuten mm. vammaisten ja mielenterveysongelmaisten sekä sukupuoli- ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien puolesta toimimiseen.

Oikeutta oman identiteetin muodostamiseen vallitsevan kulttuurin keskellä voi pitää psyykkisenä perusoikeutena, minkä voi nostaa esille mm. persoonallisuuden ja mielenterveyden (PS5) ja kehityspsykologian (PS2) kursseilla.

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst