Yhteistyön mahdollisuuksia

Aihekokonaisuudet voivat olla eri koulujen yhteistyön lähtökohtia. Toisten lukioiden lisäksi yhteistoimintaa voidaan suunnata mm. peruskouluun, ammatilliseen oppilaitokseen, ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. On tärkeä sopia työnjaosta, mitä kukin osapuoli opettaa ja miten opiskelu toteutetaan. Yhteinen suunnittelu auttaa jakamaan vastuun tarkoituksenmukaisella tavalla.

Seutukunnallinen yhteistyö voi laajeta aihekokonaisuuksien kautta koulutuksesta myös työ- ja elinkeinoelämän suuntaan.

Aihekokonaisuudet voivat olla esillä silloin, kun psykologian opintoihin kuuluu yhteyksiä paikkakunnan yrityksiin, yhdistyksiin, kulttuurielämään ja viranomaistahoihin. Esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto, teatterit, kirjastot, päiväkodit, vanhainkodit, perheneuvolat, kehitysvammaisten suojatyökeskukset, perheasiain neuvontakeskukset, terveyskeskukset ja sairaalat ovat eri puolilla Suomea olleet psykologian opetuksen yhteistyökumppaneina. Yritykset saattavat eri paikkakunnilla tukea aihekokonaisuuksien toteuttamista psykologian opiskelussa ja siten auttaa kouluja luomaan omaehtoisia sisältöjä sekä käytännön työelämään kytkeytyviä opiskelutapoja. Eri yhteistyötahot saattavat osaltaan resursoida sekä henkisiä että aineellisia varantojaan opetukseen.

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst