Ylioppilastutkinnon uudistuva reaalikoe

Aihekokonaisuudet tulevat olemaan oppiainerajat ylittävien tehtävien laadinnan lähtökohtana psykologian uudistuvassa reaalikokeessa. (Ks. Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivut.) Tämän vuoksi psykologian yhden pakollisen ja neljän syventävän valtakunnallisen kurssin lisäksi myös koulukohtaisissa syventävissä kursseissa tulee ottaa huomioon aihekokonaisuuksien sisällöt.

Yksi mahdollisuus on suunnitella koulukohtaisia soveltavia kursseja nimenomaan aihekokonaisuuksien pohjalta niin, että psykologia on niissä yhtenä aineena yhden tai useamman muun reaaliaineen kanssa. Esimerkkeinä voisivat olla maantieteen tai historian ja psykologian kulttuurikurssi tai psyykkiseen hyvinvointiin keskittyvä katsomusaineiden, terveystiedon ja psykologian kurssi.

Tiina-Maria Päivänsalo, Raimo Niemelä ja Leena Salo-Gunst