Yleistä psykologian uudesta opsista

Mikä muuttuu?

  • Ensimmäinen kurssi on kaikille pakollinen (muutos lukion tuntijaossa)
  • Tavoitteiden ja sisältöjen kuvaamisessa on keskitytty ilmiöiden kuvaamiseen (ks. Ilmiön ymmärtäminen ja Monitahoisuuden haaste
  • Tutkimuksen merkitys tiedon perustana korostuu
  • Hermoston toiminnan näkökulma mukana kautta linjan (ks. Biologinen psykologia).
  • Sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma mukana kautta linjan (ks. Sosiokulttuurinen näkökulma).
  • Kurssien sisällöt jakautuvat uudella tavalla. Kolmannen ja neljännen kurssin välinen työnjako on pääpiirteissään seuraava:

PS 3  Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

- hermoston toiminnan perusteet
- aistiminen
- havaitseminen
- tarkkaavaisuus
- muisti ja oppiminen
- vireyden säätely
- nukkuminen, uni

PS 4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta

- tietoinen ja tiedostamaton
- tunteet
- motivaatio
- taitava ajattelu
- käsitteet, kielen ja ajattelun suhde
- ongelmanratkaisu
- asiantuntijuus, älykkyys, luovuus