Verkkoaineistoja tuntien suunnitteluun

Näille sivuille on kerätty linkkejä, jotka soveltuvat hyvin psykologian opiskeluun ja joista opettaja saa apua oppituntien suunnitteluun. Linkit on ryhmitelty kursseittain.

Linkit valinnut Laura Paljakka on psykologian ja uskonnon opettaja.

Etälukion psykologian verkkomateriaali
Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukainen materiaali. Verkkomateriaalin kysymyksiä voi käyttää omassa opetuksessaan ajatusten herättämiseen ja tiedon soveltamiseen. Materiaali sopii erinomaisesti itseopiskeluun ja sen voi antaakin työstettäväksi opiskelijalle, joka suorittaa kurssin itsenäisesti.
- Opetushallitus

Testit lukion psykologian kurssien 1,2,3,5 sisällöistä
Testit ovat aiemman opetussuunnitelman mukaiset. Koska aiemmassa opetussuunnitelmassa ei ollut valtakunnallisia kursseja lainkaan, oppikirjan tekijät loivat kurssit ja niiden sisällön. Opiskelija voi käyttää testejä olennaisten asioiden muistiin palauttamisessa ja osaamistasonsa arvioimisessa. Opiskelijat voivat tehdä testin itsenäisesti tietokoneella, sillä vastaukset voi tarkistaa heti suorituksen jälkeen. Testit ovat opiskelijoiden kehittämiä ja pohjautuvat oppikirjaan Psykologia 1: Toimiva ihminen. WSOY.

46 kysymystä kattava testi psykologian 1. kurssista

70 kysymystä kattava testi psykologian 2. kurssista

86 kysymystä kattava testi psykologian 3. kurssista

95 kysymystä kattava testi psykologian 5. kurssista

Testing and assessment
Sivulta löytyy paljon linkkejä ilmaisiin testeihin. Testit vaihtelevat itsearvioinnin kaltaisista testeistä testeihin, joissa tietoa kerätään tieteellistä tutkimusprojektia varten. Testejä voi käyttää opetettavan asian havainnollistamiseen ja opiskelijoiden motivointiin.
- Psych Web

Sosiaalipsykologian peruskurssi
Laaja verkkomateriaali käsittelee sosiaalipsykologiaa tieteenä, tieteen syntyä ja historiaa, yksilöiden sosiaalipsykologiaa, kognitiivista sosiaalipsykologiaa, ryhmätoimintaa, vuorovaikutusta sekä yksilöä ja yhteiskuntaa. Verkkomateriaalista on hyötyä opettajalle omien tietojen kertaamisessa ja täydentämisessä.
- Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus (TYT)

Oppimateriaali elokuvaan Hotelli Ruanda, 2004 (pdf)
Oppimateriaalissa on taustatietoa, kysymyksiä ja tehtäviä kyseisestä elokuvasta. Elokuvan kautta voi sosiaalipsykologian yhteydessä oivallisesti käsitellä altruismia, konformismia, vallan vaikutusta ihmiseen (Zimbardon vankilasimulaatio) ja etnosentrismiä (Zeriffin poikaleirikoe). Keskiafrikkalaisessa Ruandassa tapahtui kymmenen vuotta sitten järjestelmällinen kansanmurha. Hotelli Ruanda kertoo tosi tarinan Paul Rusesabaginasta (Don Cheadle), ruandalaisesta hotellinjohtajasta, joka rohkeudellaan ja viekkaudellaan pelasti perheensä ja yli 1200 ihmistä joutumasta hutujen johtaman kansanmurhan uhriksi.
- Koulukino

Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Psykologien työpaikat
Ajankohtaista tietoa psykologien sijoittumisesta työmarkkinoille. Sivua voi näyttää esim. kalvopohjan muodossa kurssin PS1 alussa, jolloin käsitellään psykologian sovellutusalueita.
- Suomen Psykologiliitto

Sosiaalipsykologian juuret I: Kymmenen klassikkoa
Yliopistonlehtori Marja Ahokkaan kirjoittamat esittelyt Allportista, Bandurasta, Darwinista, Festingeristä, Freudista, Frommista, Goffmanista, Kailasta, Milgramista ja Taiffelista. Henkilöistä esitellään heidän elämänkertansa, teoksensa, teoriansa ja tutkimuksensa sekä henkilön merkitys sosiaalipsykologialle myös nykyaikana. Materiaali sopii opettajalle omien tietojensa täydentämiseen.
- Helsingin yliopisto / Avoin yliopisto

Ihmisen psyykkinen kehitys

Lapsi kasvaa ja kehittyy
Kattava tietopaketti lapsen kehityksestä syntymästä 13 ikävuoteen. Jokainen ikävuosi on esitelty erikseen ja tietoa annetaan eri kehityksen osa-alueilta. Materiaali toimii hyvin esim. ryhmätyön lähdeaineistona.
- Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Oppimateriaali elokuvaan Äideistä parhain, 2005
Oppimateriaalissa kerrotaan elokuvan juonesta ja elokuvan työstämisvaiheesta. Oppimateriaali sisältää myös kysymyksiä elokuvasta vastausten kera. Elokuvan kautta voidaan erinomaisesti käsitellä varhaislapsuuden kokemusten vaikutusta lapsen elämään. Itse elokuva kertoo erään sotalapsen tarinan. Sotalapsen, joka menettää äitinsä kaksi kertaa ja oppii ettei ole rakkauden arvoinen. Elokuva kertoo ulkopuolisuuden ja juurettomuuden, häpeän ja syyllisyyden kokemusten seurauksista myöhempään elämään. Vaikka elokuva kertoo erään sotalapsen tarinan, se koskettaa myös nykyistä aikaamme, esim. avioerojen, uusperheiden, sijaisvanhemmuuden ja adoptioiden muodossa.
- Koulukino

Oppimateriaali elokuvaan Koti-ikävä, 2005
Oppimateriaali sisältää elokuvaan sekä elokuvan teemoihin (vanhempien ongelmien vaikutus lapseen, selviytyminen, toivo, välittäminen) liittyviä pohdinta- ja ryhmätehtäviä. Elokuvan kautta pääsee hyvin käsittelemään vanhempien ongelmien (mielenterveys, alkoholismi, avioero) ja eri kasvatustyylien vaikutusta lapseen, selviytymiskeinoja, insestiä ja yhteiskunnan vastuuta nuorten ongelmien hoitamisesta. Elokuva kertoo 17-vuotiaan Samin selviytymistarinan. Sami passitetaan psykiatriseen hoitoon; hän ei puhu eikä näytä tunteitaan. Sami ystävystyy Ruden kanssa, joka puolestaan ei halua sairaalasta pois. Hoitaja Taneli yrittää selvittää, mikä pojan on rikkonut.
- Koulukino

Persoonallisuus ja mielenterveys

VirtualDali Gallery
Salvador Dalin lukuisia maalauksia eri aikakausilta. Mukana useita surrealistisia maalauksia vuosilta 1928 - 1940. Maalauksia voi käyttää esimerkkinä Freudin alitajuntaan liittyvien käsitysten vaikutuksesta taiteeseen käsiteltäessä psykodynaamista persoonallisuusteoriaa. Sivulla yksi Dalin tunnetuimmista maalauksista Muiston pysyvyys: The Persistence of Memory, 1931.
- VirtualDali

Masennuskysely
BDI:n eli Beckin masennusasteikon lyhyt versio. Pistemääriä tulkitessa tulee ottaa huomioon, että tulos on vain suuntaa antava. Testiä voidaan käyttää masennuksen käsittelyn yhteydessä kevennykseksi, motivoinniksi tai aihetta havainnollistamaan. Opiskelijat voivat tehdä testin itsenäisesti tietokoneella.
- Tohtori.fi

Riippuvuustestit
Sivustolla erilaisia riippuvuustestejä, mm. alkoholiriippuvuustesti (SADD), nettiriippuvuustesti (IAT), peliriippuvuustesti, nikotiiniriippuvuustesti ja huumeriippuvuustesti. Sivustolta löytyy myös tietoa eri riippuvuuksista. Testejä voidaan käyttää oppitunnin kevennykseksi, motivoinniksi tai havainnollistamiseksi. Opiskelijat voivat tehdä testit itsenäisesti tietokoneella.
- Apua.info