Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

Opettajan muistiinpanot kurssista 2
Sivulta löytyvät uskonnon ja psykologian lehtorin Jyrki Rossin uuden opetussuunnitelman mukaiset muistiinpanot kurssista PS2. Muistiinpanoja voi käyttää kurssin kertaamiseen, pohjina omille muistiinpanoille tai opiskelijat voivat niiden avulla itsenäisesti kerrata kurssilla esille tulleita asioita.
- Jyrki Rossin viralliset kotisivut

Lapsi kasvaa ja kehittyy
Kattava tietopaketti lapsen kehityksestä syntymästä 13 ikävuoteen. Jokainen ikävuosi on esitelty erikseen ja tietoa annetaan eri kehityksen osa-alueilta. Materiaali toimii hyvin esim. ryhmätyön lähdeaineistona.
- Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kasvatuksen tapoja ja tavoitteita
Sivulla kattava esittely erilaisista kasvatustyyleistä.
- Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Jokainen on yksilö
Sivulla tietoa temperamentista ja persoonallisuudesta, eri temperamenttityypeistä (sekä vanhemman että lapsen) ja kaksi kuvitteellista elämänkertaa, jossa tulevat esille erilaiset temperamentit. Kertomuksia voi käyttää havainnollistamaan temperamenttieroja.
- Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Varhainen vuorovaikutus ja aivojen kehitys lapsuus- ja nuoruusiässä
Aivojen kehitys käydään jokaisen ikävaiheen osalta yksityiskohtaisesti läpi. Sivun avulla sekä opettaja että opiskelija voivat täydentää omia tietojaan.
- Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Oppimateriaali elokuvaan Äideistä parhain, 2005
Oppimateriaalissa kerrotaan elokuvan juonesta ja elokuvan työstämisvaiheesta. Oppimateriaali sisältää myös kysymyksiä elokuvasta vastausten kera. Elokuvan kautta voidaan erinomaisesti käsitellä varhaislapsuuden kokemusten vaikutusta lapsen elämään. Itse elokuva kertoo erään sotalapsen tarinan. Sotalapsen, joka menettää äitinsä kaksi kertaa ja oppii ettei ole rakkauden arvoinen. Elokuva kertoo ulkopuolisuuden ja juurettomuuden, häpeän ja syyllisyyden kokemusten seurauksista myöhempään elämään. Vaikka elokuva kertoo erään sotalapsen tarinan, se koskettaa myös nykyistä aikaamme, esim. avioerojen, uusperheiden, sijaisvanhemmuuden ja adoptioiden muodossa.
- Koulukino

Oppimateriaali elokuvaan Koti-ikävä, 2005
Oppimateriaali sisältää elokuvaan sekä elokuvan teemoihin (vanhempien ongelmien vaikutus lapseen, selviytyminen, toivo, välittäminen) liittyviä pohdinta- ja ryhmätehtäviä. Elokuvan kautta pääsee hyvin käsittelemään vanhempien ongelmien (mielenterveys, alkoholismi, avioero) ja eri kasvatustyylien vaikutusta lapseen, selviytymiskeinoja, insestiä ja yhteiskunnan vastuuta nuorten ongelmien hoitamisesta. Elokuva kertoo 17-vuotiaan Samin selviytymistarinan. Sami passitetaan psykiatriseen hoitoon; hän ei puhu eikä näytä tunteitaan. Sami ystävystyy Ruden kanssa, joka puolestaan ei halua sairaalasta pois. Hoitaja Taneli yrittää selvittää, mikä pojan on rikkonut.
- Koulukino

Kirsi Heikkisen artikkeli Geenit vai kasvatus - kumpi tekee ihmisen? Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2003
Artikkelissa esitetään esiteltyjen tutkimusten pohjalta perusteluja sekä perimän että ympäristön vaikutuksesta ihmisen kehitykseen. Artikkelia voi käyttää kurssin alussa käsiteltäessä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelijat voivat esim. poimia artikkelista perusteluja, jotka tukevat a) perimän b) ympäristön vaikutusta kehitykseen. Kootut perustelut voivat toimia pohjana väittelylle, joka voidaan järjestää jakamalla luokka puoliksi ja valitsemalla väittelijät, joita muu luokka valmistelee väittelyyn. Väittelyn jälkeen voidaan vielä pohtia oman suuntautuneisuuden vaikutusta kehitykseen, jos se ei tule väittelyssä esille.
- Tiede

Kirsi Heikkisen artikkeli Nuori lähtee aikuisuuden hakuun. Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2004
Artikkeli tuo ajankohtaista, päivitettyä tietoa nuoruuden käsittelyyn. Artikkelissa todetaan nuoruuden venyneen ja perinteisteisten aikuisuuteen siirtymien: perheen ja työn siirtyneen myöhemmäksi suomalaisilla nuorilla. Lapsuudenkodista muuttaminen on kuitenkin vahvasti pysynyt itsenäistymisen merkkipaaluna, mutta muuttaminen en niinkään merkitse taloudellista itsenäisyyttä, vaan omaa kokemusta itsenäisyydestä. Suomen tilannetta vertaillaan myös tilanteeseen muualla Euroopassa. Artikkeli sopii opettajalle omien tietojen päivittämiseen.
- Tiede

Erkki A. Kauhasen artikkeli Ikä kuin ikä on leikki-ikä. Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2004
Artikkelissa kerrotaan leikin merkityksestä sekä lapselle että aikuiselle, sekä siitä, miten leikin puute, nykyiset lelut ja ohjelmoitu vapaa-aika vaikuttavat lapsen kehitykseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Artikkelin voi esim. monistaa opiskelijoiden luettavaksi, sillä se täydentää ja päivittää erinomaisesti kirjan tietoja kasvatuksesta sekä leikin merkityksestä lapsen ja aikuisen kannalta.
- Tiede

Laura Paljakka