Kaikkia kursseja koskevaa materiaalia

Etälukion psykologian verkkomateriaali
Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukainen materiaali. Verkkomateriaalin kysymyksiä voi käyttää omassa opetuksessaan ajatusten herättämiseen ja tiedon soveltamiseen. Materiaali sopii erinomaisesti itseopiskeluun ja sen voi antaakin työstettäväksi opiskelijalle, joka suorittaa kurssin itsenäisesti.
- Opetushallitus

Ylioppilastutkintoon valmentautuminen
Sivulla on kuvattu psykologian ainereaalikoetta ja pahimpia ongelmia psykologian reaalivastauksissa. Sivua voi käyttää valmennettaessa opiskelijoita yo-kokeeseen.
- Opetushallitus

Vanhat valintakoekysymykset
Tampereen yliopiston sivuilta löytyvät psykologian vanhat valintakoekysymykset vuosilta 1998–2005 sekä vastaukset niihin. Koska vuonna 2005 pääsykoekirjoina ovat olleet mm. Persoona - persoonallisuuspsykologia, kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia ja vuosina 2001–2004 Psyyke - Psykologian käsikirja, sivulla olevia kysymyksiä voi hyvin käyttää kertauskysymyksinä tai koekysymyksinä. Kysymyksiä voi myös näyttää niille abeille, jotka ovat kiinnostuneet lähtemään opiskelemaan psykologiaa.
- Tampereen yliopisto

Vanhat valintakoekysymykset
Turun yliopiston psykologian laitoksen sivuilta löytyvät vanhat valintakoekysymykset vuosilta 2000–2005 sekä vastaukset niihin. Näitä kysymyksiä voi näyttää niille abeille, jotka ovat kiinnostuneet lähtemään opiskelemaan psykologiaa.
- Turun yliopisto

Testit lukion psykologian kurssien 1,2,3,5 sisällöistä
Testit ovat aiemman opetussuunnitelman mukaiset. Koska aiemmassa opetussuunnitelmassa ei ollut valtakunnallisia kursseja lainkaan, oppikirjan tekijät loivat kurssit ja niiden sisällön. Opiskelija voi käyttää testejä olennaisten asioiden muistiin palauttamisessa ja osaamistasonsa arvioimisessa. Opiskelijat voivat tehdä testin itsenäisesti tietokoneella, sillä vastaukset voi tarkistaa heti suorituksen jälkeen. Testit ovat opiskelijoiden kehittämiä ja pohjautuvat oppikirjaan Psykologia 1: Toimiva ihminen. WSOY.

46 kysymystä kattava testi psykologian 1. kurssista

70 kysymystä kattava testi psykologian 2. kurssista

86 kysymystä kattava testi psykologian 3. kurssista

95 kysymystä kattava testi psykologian 5. kurssista

Testing and assessment
Sivulta löytyy paljon linkkejä ilmaisiin testeihin. Testit vaihtelevat itsearvioinnin kaltaisista testeistä testeihin, joissa tietoa kerätään tieteellistä tutkimusprojektia varten. Testejä voi käyttää opetettavan asian havainnollistamiseen ja opiskelijoiden motivointiin.
- Psych Web

Sosiaalipsykologian peruskurssi 
Laaja verkkomateriaali käsittelee sosiaalipsykologiaa tieteenä, tieteen syntyä ja historiaa, yksilöiden sosiaalipsykologiaa, kognitiivista sosiaalipsykologiaa, ryhmätoimintaa, vuorovaikutusta sekä yksilöä ja yhteiskuntaa. Verkkomateriaalista on hyötyä opettajalle omien tietojen kertaamisessa ja täydentämisessä.
- Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus (TYT)

Oppimateriaali elokuvaan Hotelli Ruanda, 2004 (pdf)
Oppimateriaalissa on taustatietoa, kysymyksiä ja tehtäviä kyseisestä elokuvasta. Elokuvan kautta voi sosiaalipsykologian yhteydessä oivallisesti käsitellä altruismia, konformismia, vallan vaikutusta ihmiseen (Zimbardon vankilasimulaatio) ja etnosentrismiä (Zeriffin poikaleirikoe). Keskiafrikkalaisessa Ruandassa tapahtui kymmenen vuotta sitten järjestelmällinen kansanmurha. Hotelli Ruanda kertoo tosi tarinan Paul Rusesabaginasta (Don Cheadle), ruandalaisesta hotellinjohtajasta, joka rohkeudellaan ja viekkaudellaan pelasti perheensä ja yli 1200 ihmistä joutumasta hutujen johtaman kansanmurhan uhriksi.
- Koulukino

Laura Paljakka