Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)

Opettajan muistiinpanot kurssista 4
Sivulta löytyvät uskonnon ja psykologian lehtorin Jyrki Rossin uuden opetussuunnitelman mukaiset muistiinpanot kurssista PS4. Muistiinpanoja voi käyttää kurssin kertaamiseen, pohjina omille muistiinpanoille tai opiskelijat voivat niiden avulla itsenäisesti kerrata kurssilla esille tulleita asioita.
- Jyrki Rossin viralliset kotisivut

Jukka Ruukin artikkeli Nyt aivokuvissa näkyvät tunteet. Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2001
Artikkelissa kerrotaan tunteiden hermostollisesta perustasta ja esitellään tutkimuksia, joissa tunteet rekisteröidään myös aivotoimintana. Artikkeli käsittelee myös sitä, miten aleksitymiasta kärsivien käytös ja aivotoiminta poikkeaa normaalista. Artikkeli syventää kirjan tietoja tunteiden biologisesta perustasta.
- Tiede

Jukka Ruukin artikkeli Tosi rakkaus kaappaa aivot. Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2003
Artikkeli esittelee tutkimusta, jossa mitattiin fMRI tekniikalla mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen rakastuu. Artikkeli antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mitä aivoissa tapahtuu romanttisen / himokkaan rakkauden aikana? Onko elinikäisellä kiintymyksellä hermostollista pohjaa? Miksi kevät saa hormonit hyrräämään? Millä tavalla sanonta: on mahdotonta olla samaan aikaan sekä rakastunut että viisas pitää paikkansa? Artikkeli syventää kirjan tietoja tunteiden biopsykologisesta perustasta.
- Tiede

Jukka Ruukin artikkeli Pelko voi jäädä päälle. Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2003
Artikkelissa tarkastellaan tutkimusten valossa stressin vaikutusta hippokampuksen, mantelitumakkeen ja otsalohkon toimintaan. Artikkelissa kerrotaan myös traumaperäisessä stressihäiriössä (PTSD), jossa stressin vaikutus poikkeaa normaalista. Artikkeli auttaa valottamaan pelon biologista perustaa ja sopii siksi käytettäväksi kursseilla PS4 ja PS5.
 - Tiede

Peilisolut auttavat ymmärtämään muita. Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2005
Artikkeli valottaa, miten tunteiden peilautuminen eli kyky tuntea empatiaa perustuu pitkälti aivojen eri osissa olevien peilisolujen toimintaan. Artikkeli syventää kirjan tietoja empatian biologisesta perustasta.
- Tiede

Bob Holmesin artikkeli Uskonnollinen kokemus, tunneaivojemme luomus? Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2001
Artikkelissa tarkastellaan, miten aivomme mahdollistavat uskonnolliset kokemukset: miten meditaation aikana päälakilohkon ruumiinkuvan alue hiljenee, miten uskonnollisen kokemuksen aikana limbinen järjestelmä aktivoituu ja miten magneettiärsytys luo surrealistisia kokemuksia. Artikkeli sopii hyvin psykologian ja uskonnon integroimiseen keskenään.
- Tiede

Risto Selin Työuupumus väijyy yrityskulttuurissa. Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2001
Burnoutin johtaviin tutkijoihin lukeutuvan Christine Maslachin mukaan burnoutin syy on yleensä yksilön sijasta työorganisaatiossa, jossa tehdään kuusi pahaa virhettä. Artikkelissa kerrotaan näiden virheiden lisäksi hyvän organisaation toimintatavoista, 10 keinosta hallita stressiä ja burnoutin oireista.
- Tiede

Maria Salosen artikkeli Ilman aivotyöhuoltoa infostressi pahenee. Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2001
Artikkelissa tarkastellaan, miten liiallinen informaatiotulva vaikuttaa työmuistin toimintaan, oppimiseen, päätöksentekoon, aivojen toimintaan ja terveyteen ja miten tietotyön suunnittelemisessa pitäisi hyödyntää psykologista tietoa aistien vastaanottokyvystä ja aivojen tiedonkäsittelytoiminnoista. Artikkelissa esitelty tietotyön kehittäminen on hyvä esimerkki kognitiivisen psykologian sovellutuksista
- Tiede

Eero Hyvösen artikkeli Tuleeko tietokoneesta inhimillinen? Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2002
Artikkelissa tarkastellaan tekoälytutkimuksen tämän hetkisiä saavutuksia, kun koneista on pyritty tekemään yhä enemmän ihmismäisempiä. Artikkelissa todetaan, että koneet kykenevät jo nyt luovuuteen, tunnistamaan tunteita sekä reagoimaan niihin, tekemään taidetta ja olemaan tietoisia itsestään. Artikkelissa esitelty tekoälytutkimus on hyvä esimerkki kognitiivisen psykologian sovellutuksista.
- Tiede

Laura Paljakka