Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)

Opettajan muistiinpanot kurssista 5
Sivulta löytyvät uskonnon ja psykologian lehtorin Jyrki Rossin uuden opetussuunnitelman mukaiset muistiinpanot kurssista PS5. Muistiinpanoja voi käyttää kurssin kertaamiseen, pohjina omille muistiinpanoille tai opiskelijat voivat niiden avulla itsenäisesti kerrata kurssilla esille tulleita asioita.
- Jyrki Rossin viralliset kotisivut

Viivi & Wagner sarjakuva psykoanalyysistä
Sarjakuvaa voi käyttää oppitunnilla pienenä kevennyksenä käsiteltäessä Freudin käsitystä persoonallisuuden rakenteesta.
- HS.fi

Turun yliopiston moniammatillisen opetusklinikan linkkilista
Listalta löytyy eri mielenterveystahojen ja -palveluiden www-osoitteita. Osoitteet ovat hyödyllisiä etsittäessä tietoa erilaisista mielenterveyshäiriöistä ja sopivat myös ryhmätyön materiaaliksi.
- Turun yliopiston moniammatillinen opetusklinikka

Viivi & Wagner sarjakuva neurooseista
Sarjakuvaa voi käyttää motivointina neuroosien käsittelyn alussa. Sarjakuvan pohjalta on hyvä lähteä kartoittamaan opiskelijoiden aikaisempaa tietämystä erilaisista neurooseista.
- HS.fi

Viivi & Wagner sarjakuva fobioista
Sarjakuvaa voi käyttää motivointina fobioiden käsittelyn alussa. Sarjakuvan pohjalta on hyvä lähteä kartoittamaan opiskelijoiden aikaisempaa tietämystä erilaisista fobioista.
- HS.fi

VirtualDali Gallery
Salvador Dalin lukuisia maalauksia eri aikakausilta. Mukana useita surrealistisia maalauksia vuosilta 1928 - 1940. Maalauksia voi käyttää esimerkkinä Freudin alitajuntaan liittyvien käsitysten vaikutuksesta taiteeseen käsiteltäessä psykodynaamista persoonallisuusteoriaa. Sivulla yksi Dalin tunnetuimmista maalauksista Muiston pysyvyys: The Persistence of Memory, 1931.
- VirtualDali

Autismi- ja Aspergerliitto: Autismin kirjo
Liiton sivuilla esitellään autismi, aspergerin oireyhtymä, rettin oireyhtymä ja disintegratiivinen kehityshäiriö. Kaikkien edellä mainittujen yhteydessä on myös tietoa kuntoutuksesta, häiriötä sairastavan kohtaamisesta, koulutuksen järjestämisestä sekä seulontalomake. Sivu sopii kirjan tietojen täydentämiseen ja opiskelijoille materiaaliksi esitelmiä varten. Liitosta annetaan myös tarvittaessa asiantuntija-konsultointia ja koulutusta joko ryhmille tai henkilökohtaisesti.
- Autismi- ja Aspergerliitto ry

Jukka Ruukin artikkeli Masennus iskee, kun hermosolut hupenevat. Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2001
Artikkelissa väitetään tutkimusten perusteella, että masennuksen biologisena syynä ei ole pelkkä välittäjäaineiden epätasapaino, vaan myös hippokampuksen hermosolujen uusiutumiskyvyn heikkeneminen ja otsalohkon etuosan muutokset. Artikkelissa tarkastellaan myös masennuksen periytyvyyttä. Artikkeli valottaa masennuksen biologista pohjaa.
- Tiede

Masennuskysely
BDI:n eli Beckin masennusasteikon lyhyt versio. Pistemääriä tulkitessa tulee ottaa huomioon, että tulos on vain suuntaa antava. Testiä voidaan käyttää masennuksen käsittelyn yhteydessä kevennykseksi, motivoinniksi tai aihetta havainnollistamaan. Opiskelijat voivat tehdä testin itsenäisesti tietokoneella.
- Tohtori.fi

Riippuvuustestit
Sivustolla erilaisia riippuvuustestejä, mm. alkoholiriippuvuustesti (SADD), nettiriippuvuustesti (IAT), peliriippuvuustesti, nikotiiniriippuvuustesti ja huumeriippuvuustesti. Sivustolta löytyy myös tietoa eri riippuvuuksista. Testejä voidaan käyttää oppitunnin kevennykseksi, motivoinniksi tai havainnollistamiseksi. Opiskelijat voivat tehdä testit itsenäisesti tietokoneella.
- Apua.info

Risto Selinin artikkeli Toisissa meissä asuu sisäinen hirviö. Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2001
Artikkelissa kerrotaan psykopatiasta persoonallisuushäiriönä sekä sen kahdesta alaluokasta: primaarista ja sekundaarista psykopatiasta. Myös häiriön yleisyydestä ja syistä annetaan tietoa.
- Tiede

Laura Paljakka