LOPS2016 terveystiedon tukiaineisto

Opetushallitus on päättänyt 27.10.2015 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Terveysosaamista koskevan artikkelin Terveystieto terveysosaamisen edistäjänä on laatinut yliopistonlehtori Olli Paakkari, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Tutustu Terrveystieto terveysosaamisen edistäjänä -artikkeliin Esi- ja perusopetuksen terveystiedon tukimateriaalien sivulla.