Biologian olympialaiset

Biologian tiedeolympialaiset (IBO, International Biology Olympiad) on vuosittain toteutettu kansainvälinen kilpailu alle 20-vuotiaille lukio-opiskelijoille. Suomi on osallistunut kilpailuun vuodesta 1997 alkaen.

Kilpailun tavoite on innostaa nuoria biologian opiskeluun ja samalla palkita lahjakkaimpia kilpailuelämyksellä. Valmennukseen osallistuvat pääsevät tekemään laborointeja, joita ei ole lukioissa mahdollista toteuttaa. Kisoihin lähtevät opiskelijat - sekä myös opettajat - pääsevät verkostoitumaan kansainvälisesti ja tutustumaan kollegoihinsa sekä biologian opetukseen ja osaamiseen kansainvälisellä tasolla.

Olympialaisjoukkueen valinta aloitetaan kansallisilla kilpailuilla: kaikki lukiot voivat osallistua tammikuussa järjestettävään kansalliseen kilpailuun. Kilpailu toteutetaan monivalintatyyppisenä kokeena. Koetulosten perusteella noin kymmenelle parhaiten menestyneelle tarjotaan paikkaa keväällä järjestettävään valmennukseen.

Valmennus toteutetaan Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella. Noin kymmenen päivän valmennuksesta vastaavat yliopiston kokeneet opettajat ja tutkijat. Valmennus koostuu pääosin käytännön työskentelystä eri biologian aloilla genetiikasta eläinsystematiikkaan. Ennen lähiopetusta teoriaa kerrataan kirjekurssin avulla. Valmennuksen loppukokeen perusteella valitaan varsinainen nelijäseninen olympialaisjoukkue. Heinäkuussa, ennen kansainvälistä kilpailua joukkueen jäsenet harjoittelevat lisää laboratoriorutiineita. Viime vuosina Biologian ja maantieteen opettajien liiton yhteistyökumppanit ovat lahjoittaneet pieniä stipendejä kaikille valmennettaville.

Suomi on menestynyt 63 maan kansainvälisessä kilpailussa hyvin eurooppalaisessa vertailussa, yleensä parhaimpana Pohjoismaana. Esimerkiksi Taiwanissa 2011 saavutettiin yksi hopea- ja kaksi pronssimitalia ja Singaporessa 2012 kolme pronssimitalia ja kunniamaininta. Vuonna 2013 kaikki Suomen joukkueen kilpailijat saavuttivat palkintosijan, ansaiten Suomelle neljä pronssimitalia. Seuraavat biologian tiedeolympialaiset järjestetään heinäkuussa 2014 Indonesiassa (Bali), 2015 Tanskassa (Århus), 2016 Vietnamissa (Hanoi), 2017 Iso-Britanniassa ja 2018 Iranissa.

Kansallisten kilpailujen ja tiedeolympialaisten toteuttamisesta vastaa Biologian ja maantieteen opettajien liiton asettama työryhmä. Biologian tiedeolympialaistoimintaa rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja:

Biologian ja maantieteen kansallisista kisoista vastaa Biologian ja maantieteen opettajaliitto BMOL ry, katso lisätietoja BMOLin kotisivuilta tai kysy Matias Lommilta

BMOL

Vuoden 2014 olympialaiset

Bali, Indonesia 6.-13.7.2014