Filosofian kansallinen kilpailu

Kansallisena karsintakilpailuna valmennukseen toimii loka-marraskuussa järjestettävä Baltic Sea Philosphy Essay Event BSPEE, joka nimestään huolimatta on yleiskansainvälinen kirjoituskilpailu. Kilpailun järjestäjinä toimivat Suomen ja Norjan IPO-vastuutahot. Alkukilpailu järjestetään kouluissa opettajan valvonnassa ohjeitten mukaan, essee laaditaan sähköisenä ilman apuvälineitä ja englanniksi (tavallinen sanakirja on sallittu). Kilpailuun voi lähettää 1–2 kirjoitusta yhdestä koulusta. Jokainen kirjoituksia lähettänyt opettaja osallistuu kansainvälisten kirjoitusten arviointiin, mikä antaa erinomaisen tilaisuuden tutustua muitten osallistuvien maitten opiskelijoiden osaamistasoon. Kansainvälisen kilpailun voittajien lisäksi sekä Suomi että Norja valitsevat omat valmennusjoukkueeseensa BSPEE-kilpailussa parhaiten menestyneet opiskelijat.

BSPEE toteutetaan IPO:n kilpailusäännöillä. BSPEE:ssä on myös omat sarjat peruskoulun eri ikäryhmille. Kilpailun tuloksena kukin osallistujamaa voi muodostaa oman valmennusryhmänsä parhaiten menestyneistä opiskelijoista. BSPEE-kilpailun organisoi Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry, ja kilpailun toimitsijat ovat vapaaehtoisia filosofianopettajia. Kilpailu järjestetään lukioissa opettajien johdolla ja kukin koulu voi lähettää loppukilpailuun kaksi parasta esseetä. Suomen valmennusryhmään valitaan loppukilpailun kuusi parasta esseenkirjoittajaa.

Lisätietoja

Filosofian kansallisia kisoja organisoi Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajaliitto FETO ry.

Lisätietoja olympiakarsinnasta Baltic Sea Philosophy Essay Event -tapahtuman infosta: BSPEE

Yhteyshenkilöt: Juha Savolainen ja Ukri Pulliainen