Fysiikan olympialaiset

Olympialaistoiminnan tavoitteet

Kansainvälisiin Fysiikkaolympialaisiin osallistumisen tavoitteena on:

  • edustaa Suomea, sen koululaitosta ja fysiikan opetusta ja osaamista maailman kansojen joukossa
  • tunnistaa ja löytää lahjakkuuksia luonnontieteen aloilla, myös opetusohjelmien sisältöjen ja arviointikriteerien ulkopuolelta
  • kehittää työtapoja ja oppimateriaaleja fysiikan oppimisen tehostamiseksi
  • tukea lahjakkaiden oppilaiden opetusta ja oppimista kansainvälisesti vertailukelpoisten oppimistavoitteiden avulla
  • herättää opiskelijoiden kiinnostusta matemaattisluonnontieteellisiä aineita ja niiden opiskelua kohtaan
  • tuoda näkyvyyttä ja luoda myönteistä mielikuvaa luonnontieteiden osaamiselle
  • lisätä oppilaiden samanarvoisuutta asuinpaikkakunnasta riippumatta. Pienillä kouluilla ei ole mahdollista järjestää valinnaiskursseja, joissa oppilaat pääsisivät harrastamaan tieteellistä ongelmanratkaisua.
  • estää lahjakkaiden opiskelijoiden tyytyminen olemaan luokkansa parhaita. Kilpailuissa he pääsevät mittaamaan todelliset kykynsä: valintakilpailuissa kansallisella tasolla ja olympialaisissa kansainvälisellä tasolla.
  • antaa lahjakkaille oppilaille tilaisuuksia luoda kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja solmia jopa koko loppuelämän jatkuvia ammatillisia ja ystävyyssuhteita.

Vuoden 2014 olympialaiset

Astana, Kazakstan