Kansallinen kilpailu

Kemian tiedeolympialaiset on suunnattu lukioikäisille opiskelijoille. Olympialaisten päätavoite on luoda yhteyksiä kemian osaajien välille eri maista sekä innostaa opiskelijoita kemian opiskeluun. Kilpailijoiden tulee olla alle 20-vuotiaita eikä heillä saa olla opiskelupaikkaa yliopistossa.

Kansallinen karsinta olympiavalmennukseen tapahtuu MAOLin järjestämien kemiakilpailujen kautta. Kemiakilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen lukiolaiset. Kaksikymmentä parasta valitaan loppukilpailuun, jotka pidetään yleensä tammi-helmikuun vaihteessa. Loppukilpailussa on sekä teoria- että käytännön koe. Kokeeseen osallistuneilta tiedustellaan kiinnostusta olympiavalmennukseen.

Suomen kansallisista kilpailuista ja valmennuksesta vastaa Matemaattisten aineiden opettajien liitto
MAOL ry

Kemian yhteyshenkilönä lukuvuonna 2013-2014 toimii Nina Aremo