Olympiavalmennus

Kuten matematiikkakilpailujen kohdalla, myös olympiavalmennuksessa on eroja eri maiden välillä. Suomessa valmennuksen järjestää Suomen matemaattisen yhdistyksen valmennusjaosto, joka koostuu vajaasta kymmenestä vapaaehtoisesta entisestä Kansainvälisten matematiikkaolympialaisten osallistujasta. Valmennusjaosto ylläpitää verkkosivustoa, järjestää valmennustapahtumia ja kirjevalmennusta sekä huolehtii matematiikkaolympialaisiin osallistumisen käytännön järjestelyistä. Kirjevalmennustehtävät ovat kaikkien halukkaiden saatavilla ym. sivustolta.
Suomen matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennuksen rungon muodostavat yhteistyössä Päivölän Kansanopiston kanssa järjestettävät kuusi vuotuista valmennusviikonloppua. Ne ovat kaikille avoimia; osallistujille syntyy kustannuksia ainoastaan opiston täysihoidosta. Viikonloppujen ohjelma pyritään järjestämän kaksitasoisena, niin että tilaisuuksiin ensimmäistä vuotta osallistuvat saavat opetusta kilpailumatematiikan alkeissa ja pitempään mukana olleet vaikeammissa asioissa. Vaikka osallistuminen valmennustapahtumiin ei ole olympiajoukkueeseen pääsyn ehto, pitkäaikasen valmennukseen osallistumisen tuottamat valmiudet ovat käytännössä välttämättömiä olympiatason kilpailuun osallistumiselle. Valmennustyön ongelma on kouluissa opetettavan matematiikan etäisyys kilpailumatematiikasta: lukion kurssit eivät käytännössä tue lainkaan sitä matematiikan osaamista, joka kilpailuissa oletetaan.

Olympiavalmennukseen liittyy marraskuun alussa noin kymmenen laajassa mielessä Itämeren piirissä olevan maan välinen kansainvälistä kilpailukokemusta tuottava Baltian Tie -joukkuematematiikkakilpailu ja kevällä kotirataotteluna pidettävä Tanskan, Norjan, Ruotsin, Islannin ja Suomen välinen Pohjoismainen matematiikkakilpailu, joka muodostaa tärkeimmän väliportaan olympiajoukkueen valinnassa. Kilpailuun valmennusjaosto valitsee 20 lupaavinta ehdokasta olympiajoukkueeseen kansallisen kilpailun kirjevalmennusaktiivisuuden ja aikaisempien näyttöjen perusteella. Pohjoismaisen matematiikkakilpailun ja muiden näyttöjen perusteella valmennusjaosto valitsee noin kymmenen oppilasta toukokuussa Päivölän opistossa pidettävälle viikon mittaiselle valmennus- ja valintaleirille. Sen aikana pidetään valmennuksen ohella useita kokeita, jotka muiden näyttöjen ohella vaikuttavat valittavan joukkueen kokoonpanoon.

Vuonna 2011 järjestettiin toisen kerran yhteispohjoismainen viisipäiväinen viimeistelyleiri Tanskan Sorøssä välittömästi ennen Kansainvälisiä matematiikkaolympialaisia. Leiristä on tarkoitus muodostaa pysyvä käytäntö.