Tietotekniikan tiedeolympialaiset (IOI)

Olympialaistoiminnan tavoitteet

Koululaisten kansainväliset tietotekniikan olympialaiset (International Olympiad in Informatics, IOI) on kansainvälisten tiedeolympialaisten sarjaan kuuluva kilpailu. IOI:n tavoitteena on lisätä kiinnostusta tietotekniikkaan sekä koota yhteen lahjakkaita oppilaita eri maista jakamaan tieteellisiä ja kulttuurisia kokemuksia. Kilpailutehtävät liittyvät ohjelmointiin ja algoritmiikkaan.

Ensimmäiset olympialaiset järjestettiin Bulgariassa UNESCO:n myötävaikutuksella 16.– 19.5.1989. Tapahtumaan osallistui 13 maata ja tapahtuman nimeksi vakiintui silloin “International Olympiad in Informatics” (IOI). Osallistujamaiden määrä on kasvanut vuosikymmenten aikana ja on nykyisellään n. 80.

Maiden joukkueet koostuvat neljästä alle 20-vuotiaasta peruskoulussa tai lukiossa opiskelevasta kilpailijasta, joukkueenjohtajasta ja joukkueen tieteellisestä johtajasta. Kilpailijoilla on sujuvan ohjelmointitaidon lisäksi oltava erinomaiset valmiudet vaativaan ongelmanratkaisuun ja algoritmiseen ajatteluun. Kilpailun osallistujat ovatkin alansa terävintä kärkeä omissa maissaan. Heille muodostuu usein jo kouluaikana laaja yhteistyöverkosto, koska ohjelmointiharrastajat vaihtavat tietoja aktiivisesti verkossa. Lisäksi heistä osa opiskelee erityisohjauksessa. Tämän verkoston muodostumiseen olympialaistapahtuma vaikuttaa myös keskeisesti. Kilpailijat ovat muutaman vuoden kuluttua tärkeitä kumppaneita toisilleen tiedeyhteisössä tai liike-elämässä.

Vuoden 2014 olympialaiset

Taipei, Taiwan 13.-20.7.2014