Kansallinen kilpailu (Datatähti)

Datatähtikilpailu on valtakunnallinen MAOL ry:n (Matemaattisten aineiden opettajien liitto) järjestämä tietotekniikkakilpailu, johon voivat osallistua peruskoulun ja lukion oppilaat. Kilpailussa on kaksi osaa: alkukilpailu, jonka tehtävät tehdään itsenäisesti yksilötyönä ja ratkaisut palautetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla tuomaristolle tarkastettaviksi sekä loppukilpailu, joka pidetään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella.

Molemmissa kilpailuissa on sekä teoriakysymyksiä että ohjelmointitehtävä. Pääpainotus on ohjelmointitehtävillä. Loppukilpailuun osallistuneista valitaan tietty määrä oppilaita olympialaisiin tähtäävään valmennukseen ja kansainvälisiin kilpailuihin. Valmennusta voidaan toteuttaa esim. kirjeitse ja kurssimuotoisesti. Valmennettavien määrää voidaan vähentää viimeistelykursseille olympialaisten lähestyessä.

Lisätietoja

Fysiikan, Kemian, matematiikan ja tietotekniikan kansallisia kisoja järjestää Matemaattisten aineiden opettajaliitto MAOL ry, katso lisätietoa kisoista MAOLin kotisivuilta.
MAOL

Tietotekniikan yhteyshenkilöinä lukuvuonna 2013-2014 toimivat Timo Knuutila ja Antti Laaksonen