Verkkomateriaaleja englannin opetukseen

Opetushallituksen julkaisemia oppimateriaaleja ja aihioita:

Etälukion englannin verkkomateriaalit
Kurssit 1-8, johdantokurssi ja kirjoitelmakurssi. Soveltuvin osin kursseja voidaan hyödyntää myös luokkaopetuksessa. Materiaali vastaa uusia aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.