Verkkomateriaaleja saksan opetukseen

Etälukion saksan verkkomateriaali
Materiaali sisältää lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssinimikkeet. Kunkin kurssin aloitussivulla on kerrottu sisällön aihepiirit. Tekstien ja tehtävien yhteyteen on merkitty niiden taitotasot. Materiaaliin kuuluu runsaasti äänitiedostoja.

Goethe-Institut Finnland

Die Deutsche Bibliothek Helsinki

Helsingin saksalainen koulu