Suullisen kielitaidon kurssi ja koepankki

Lukion toisen kotimaisen ja vieraiden kielten tiettyihin oppimääriin liittyy suullisen kielitaidon kurssi, jonka suorittamiseen kuuluu Opetushallituksen tuottama suullisen kielitaidon koe. Kyseisiä oppimääriä ovat vuonna 2016 asteittain voimaan astuvien perusteiden mukaisesti:

  • toinen kotimainen kieli, ruotsi A-oppimäärä (kurssi 8), B1-oppimäärä (kurssi 6) sekä äidinkielenomainen oppimäärä (kurssi 8)
  • toinen kotimainen kieli, suomi (finska) A-oppimäärä (kurssi 8), B1-oppimäärä (kurssi 6) sekä äidinkielenomainen oppimäärä (kurssi 8)
  • vieraat kielet, A-oppimäärä (kurssi 8) sekä B1-oppimäärä (kurssi 6, johon käytetään soveltaen A-oppimäärän tehtäviä)

sekä vielä toistaiseksi voimassa olevien, vuoden 2003 opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti:

  • toinen kotimainen kieli, ruotsi A-oppimäärä (kurssi 7), B1-oppimäärä (kurssi 6) sekä äidinkielenomainen oppimäärä (kurssi 7)
  • toinen kotimainen kieli, suomi (finska) A-oppimäärä (kurssi 7), B1-oppimäärä (kurssi 6) sekä äidinkielenomainen oppimäärä (kurssi 7)
  • vieraat kielet, A-oppimäärä (kurssi 8) sekä B1-oppimäärä (kurssi 7, johon käytetään soveltaen A-oppimäärän tehtäviä).

Suullisen kielitaidon kurssin työskentely toteutetaan pääosin pari- ja ryhmätyönä, mutta suorituksiin liittyy myös erityyppiset valmistellummat esitykset tai puheenvuorot. Suoritusten luonteesta seuraa, että opiskelijoiden ohjaamiseen, suullisen kielitaidon tuotosten seuraamiseen ja palautteen antamiseen tarvitaan aikaa. Kurssiin kuuluvien suullisten esitysten toteuttaminen edellyttää jatkuvaa seurantaa, samoin kuin kurssiarvosanan antaminen. Suullisen kielitaidon kurssin ryhmän kokoa on tarpeen mukaan harkittava tarkoin, jotta opettajalle jää riittävästi aikaa opiskelijoiden ohjaukseen.

Kurssin päätteeksi pidettävä suullisen kielitaidon koe voidaan järjestää esimerkiksi mahdollisen koeviikon aikana siihen varatun tuntimäärän puitteissa. Kurssiin sisältyvän kokeen suorittamiseen menee yhdeltä opiskelijaparilta noin 15-20 minuuttia.

Koepankki

Suullisen kielitaidon koepankin käyttäjien neuvonta

Suullisen kielitaidon kursseja on myös vieraiden kielten lyhemmissä oppimäärissä, mutta näiden suorittamiseen ei liity Opetushallituksen tuottamaa koetta. On kuitenkin suositeltavaa laatia paikallisesti oppimäärän tasoa vastaavia suullisia kokeita, jotta opiskelijat saavat tuntumaa suullisen kielitaidon testaamiseen.