Taitotasoajattelu kieltenopetuksen suunnittelussa

Uusien opetussuunnitelmien perusteiden tavoitekuvauksissa käytetään kielitaidon taitotasoasteikkoa, joka perustuu Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen (CEF). Tämän asteikon suomalaista sovellusta kutsutaan kouluskaalaksi ja sillä kuvataan sekä opetuksen tavoitteita että kielitaidossa saavutettua tasoa.

Kouluskaala opetuksen suunnittelun ja opetuksen apuna

Suomessa opetussuunnitelmissa kuvataan tavoitteet ja arviointi, mutta niiden välillä opettajalla on metodinen vapaus. Tämä tarkoittaa, että opettaja tekee opetusta koskevat ratkaisut oman asiantuntemuksensa mukaan yhdessä työtoverien ja  opiskelijoiden kanssa.

Taitotasoasteikko on Lukion opetussuunnitelmien perusteiden 2003 liitteenä:
Taitotasoasteikko

Teksti: Raili Hildén, 2004