Laatupiirteiden painotusten valinta

eli "Pallukan valinta kouluskaalan laatikosta"

  • Miten huolehditaan samalle tasolle kuuluvien eri piirteiden kehityksestä (esim. puheen sujuvuus ja virheettömyys)?
  • Mitkä viestintä- ja opiskelustrategiat sopivat ko. tasoille?
  • Mitkä piirteet vaativat tietoista harjoittelua, mitkä taas /kehittyvät tiedostamatta?

Kielellisten toimintojen (puheen ymmärtämisen, puhumisen, luetun ymmärtämisen ja lukemisen) sisällä on vielä joukko piirteitä, joita kouluskaalassa on merkitty pallukoin. Esimerkiksi  opiskelijan kirjallinen tuotos voi olla virheetöntä, mutta kielellisiltä ilmaisukeinoiltaan ja sisällöltään yksivakaista ja mielenkiinnotonta. Puheessa voi olla paljon virheitä, mutta se voi olla sujuvaa jne. Valitettavasti monet samankin taidon piirteistä ovat sellaisia, ettei niitä pystytä kovin tehokkaasti harjoittamaan yhtäaikaisesti varsinkaan alemmilla kielitaitotasoilla. Esimerkiksi yksittäinen puheharjoitus kehittää yleensä tehokkaammin joko tarkkuutta tai sujuvuutta, harvoin yhtä tasaisesti molempia.  Niinpä harjoitusten valinta kannattaa suunnitella niin, että saman taidon eri puolia harjoittavaa ainesta on tarjolla toisaalta ryhmän yhteisten tarpeiden, toisaalta yksittäisten  opiskelijoiden henkilökohtaisten haasteiden vaatimassa määrin.

Teksti: Raili Hildén, 2004