Taitotasot ja arviointi

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kouluskaalan avulla määritellään arvosanan kahdeksan (8) edellyttämät tiedot ja taidot perusopetuksen 6. ja 9. luokan lopussa. Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei perusopetuksen tapaan määritellä hyvän osaamisen kriteerejä. Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei myöskään ole sidottu yksittäisiä kursseja tietyille kouluskaalan tasoille, koska kielitaito etenee hyvin vaihtelevasti eri kielissä ja eri yksilöillä.  Näyttöä sen sijaan on siitä, mille kouluskaalan tasolle kunkin kokonaisen oppimäärän rajoissa on mahdollista päästä.

Opetussuunnitelman perusteissa ao. oppimäärien yhteydessä todetaan, että oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti.

Muilta osin arvioinnissa noudatetaan, mitä siitä opetussuunnitelman perusteiden luvussa 6 Opiskelijan oppimisen arviointi todetaan.

Teksti: Raili Hildén, 2004