Verkkomateriaaleja opetukseen

Etälukion Venäjän verkkomateriaali
Etälukion verkkomateriaalit tarjoavat lisäaineistoa ja tehtäviä etäopiskelijan itseopiskelun tueksi. Soveltuvin osin niitä voidaan hyödyntää myös luokkaopetuksessa. Materiaali vastaa uusia aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Venäjän kursseista on nyt julkaistu uusittuina kurssit 1–6.

Kielivinkki
Kielivinkki antaa puhtia ja evästystä vieraiden kielten opiskeluun. Ytimekkäät ohjeet ja erikieliset esimerkit opastavat tehokkaaseen, itsenäiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Materiaali on tehty erityisesti lukiolaisten tueksi.

Ari Hepo-ahon verkkosivut
Materiaalia venäjän kielen opetukseen

Virolainen virtuaalinen oppimisympäristö, jossa voi seikkailla myös venäjäksi

Finnish russian universal dictionary
Suomi-venäjä sanakirja

Russian - An Interactive On-line Reference Grammar
Kielioppia

Vuo - Venäjän uudet oppimisympäristöt
Turun opetustoimi, Puolalan koulu ja Puolalanmäen lukio ovat saaneet Opetushallitukselta rahoitusta venäjän uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen. Peruskoulun osalta hanke käynnistyi vuoden 2008 alussa ja lukion osalta syyslukukaudella 2008. Hankkeen tavoitteena on tuoda uudenlaisia aktivoivia ja motivoivia opiskelumenetelmiä venäjän opetukseen sekä laajentaa perinteisen luokkaopetuksen käsitettä. Hanke on jatkoa vuodesta 2002 lähtien toimineelle valtakunnalliselle SETKA-hankkeelle. Setkan sivuille on koottu oppimateriaaleja venäjän opiskeluun ja linkkivinkkejä luokiteltuna aiheittain.

Venäjän kielen opetusta antavia kouluja Suomessa

Suomalais-venäläinen koulu
Helsingissä toimiva valtion omistama koulu

Itä-suomen koulu
Lappeenrannassa, Joensuussa ja Imatralla toimiva koulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Pitkät perinteet venäjän opetuksessa

Joensuun normaalikoulu

Itäkeskuksen peruskoulu
Yksi Helsingin kaupungin kouluista, joissa opiskellaan pitkää venäjää

Helsingin opetusvirasto
Tietoa venäjänopiskelumahdollisuuksista Helsingissä

Tohmajärven lukio

Puolalanmäen lukio
Turkulainen lukio, jossa opetetaan mm. A-venäjää

Puolalan koulu
Koulussa toimii venäjän kieliluokka

Turun kauppakorkeakoulussa
Kielten ja liikeviestinnän yksikössä voi opiskella mm. venäjää

Lahden Harjun koulu
Harjun koulussa voi venäjää opiskella A1-kielenä. Kolmannella ja neljännellä luokalla on venäjän kieltä kolme viikkotuntia.

Tiirismaan koulu
lahdessa sijaitsevassa Tiirismaan koulussa voi opiskella venäjää A1-kielenä.

Tiirismaan lukio

Yhdistyksiä

Suomi-Venäjä -seura
Suomalais-venäläinen kauppakamari

Venäläisiä hakupalveluja

Onego
Rambler
Yandex
Redline
Atrus

Venäläisiä kouluja ja yliopistoja

Moskovan valtionyliopisto
Pietarin valtionyliopisto
Petroskoin valtionyliopisto
Moskovalaisia kouluja
Karjalan kouluja
Venäjän kouluasioiden portaali
Kouluja, yms.

Matkailu ja maantuntemus

Pietari-opas
Moskova-opas
MoscowOut
Russia on the Net
Tietoa Suomesta venäjäksi
Karjalan serveri
Postikortteja

Kulttuuri

Tusovka ry, Venäläisen rockin ja populaarikulttuurin yhdistys
Myllärit-yhtyeen sivulta löytyy maantuntemukseen ja kulttuuriin liittyvää aineistoa
Tretjakovin galleria
Museoita

Tietopalvelut

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun Venäjä-tietopalvelu
Helsingin yliopiston slaavilaisen kirjaston tietopalvelu
Barents-tietoutta, sisältää mm. englanninkielisiä karttoja Barentsin alueelta
Itämeri-tietokeskus, mm. koulujen nettisivuja ja Venäjällä puhutut kielet
KUKA, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan suomalaisten Venäjä-yhteyksien internet-tietokanta, josta löytyy mm. kartta Venäjän hallinnollisista alueista sekä Venäjän ja Suomen välinen kulttuurinvaihtosopimus

Muuta

Kyrillisiä fontteja