Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit

Opetussuunnitelma mahdollistaa myös koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien laatimisen. Kurssien lukumäärästä on sovittava koulussa. Samoin on syytä noudattaa koulun yleistä linjaa siitä, nimetäänkö ainekohtaiset kurssit syventäviksi vai soveltaviksi. Syventävillä kursseilla voidaan syventää nimenomaan tietyn aineen hallintaa, kun taas soveltavilla kursseilla voidaan ottaa teemaan useamman eri aineen näkökulma. Myös erilaiset laajat opintoprojektit soveltuvat hyvin soveltaviksi kursseiksi. Kurssitarjonnassa kannattaa miettiä vuorovuosittaista vaihtelua, jotta opiskelijoiden valinnat eivät syö toinen toisiaan. Näin myöskään opettajan työtaakka ei kasva kohtuuttomaksi, kun saa syventyä rauhassa uusien kurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Opetussuunnitelman tavoitteena on nimenomaan aihekokonaisuuksien osalta rohkaista eri aineiden opettajia tekemään myös yhteistyökursseja. Uskonto on siinä mielessä monipuolinen aine, että se on kytkettävissä hyvin moniin eri aineisiin ja siksi yhteistyötä ei pidä vältellä. Esimerkiksi ainereaalin kannalta yhteistyö voi olla myös aivan välttämätöntä.

Kurssi-ideoita ja ehdotuksia yhteistyökumppaneiksi

  • Bysantin kulttuurihistoria (UE, UO; HY)
  • Uskonto kuvataiteessa (UE ja KU)
  • Uskonto musiikissa (UE ja MU)
  • Jeesus sankareiden sankari (UE ja AI)
  • Joogaa ja kiinalaista aamuvoimistelua vetreydeksi (UE ja LI)
  • Uskonto elokuvassa (UE, HY)

Kurssivinkkejä Järvenpään lukiosta

Raamattu (pdf)
Uskonnon abikurssi (pdf)
Uskonto- ja yhteiskuntamaantieteen kurssi (pdf)

Katja Kajava-Huhta