Mihin suomalainen uskoo? (UE5, syventävä kurssi)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän uskonnollisuuteen ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytyä keskustelua ja siihen liittyviä taustatekijöitä osaa jäsentää Suomen uskonnollisia liikkeitä niiden toiminnan ja opillisten korostusten näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

  • muinaissuomalainen uskonto
  • Suomen kirkkohistorian yleislinjat
  • luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa
  • ei-kristilliset yhteisöt Suomessa
  • kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan

UE5-kurssi pitää sisällään Suomen uskontohistorian, nykyisen uskonnollisten liikkeiden kirjon sekä uskonnon vaikutuksen suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä kulttuurin ja yhteiskunnan vaikutuksen uskontoon. Kurssin suunnittelussa kannattaa nämä kolme pääteemaa ottaa alun alkaen huomioon, jotta ne pääsevät tasapuolisesti esiin kurssin aikana.

Aihekokonaisuuksista ”Mihin suomalainen uskoo?”- kurssilla toteutuvat kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä hyvinvointi ja turvallisuus. Suomalaisen uskonnollisuuden historiaan ja nykypäivään perehtyminen on myös oman kulttuuri-identiteetin vahvistamista. Erittäin suotavaa olisi kurssin aikana tutustua myös uskontoa sivuavaan kotimaiseen kirjallisuuteen. Klassikoista olisi syytä ainakin jossakin määrin tutustua Juhani Ahon; Minna Canthin ja Mika Waltarin tuotantoon. Yhtä lailla esillä voi pitää kotimaista kuvataidetta, elokuvia ja myös populaarikulttuuria. Opiskelijat ovat usein itse pop-musiikin asiantuntijoita ja mielellään esittelevät maailmankatsomuksellisia analyyseja eri artistien rock-lyriikasta.
Hyvinvointi ja turvallisuus -aihekokonaisuuden osalta suomalainen uskontohistoria tarjoaa oivan ikkunan pohjoismaisen hyvinvointivaltion syntyyn. Suomalaisen yhteiskunnan tämänhetkistä uskonnollista monimuotoisuutta käsiteltäessä on hyvä pohtia sekä yksilön että yhteisön hyvinvointia erilaisten uskonnollisten liikkeiden näkökulmasta.

Työskentely

UE5-kurssin koostuminen kolmesta pääteemasta aikatauluttaa kurssin tiiviiksi. Olisi ehkä viisasta miettiä etukäteen mitkä teemoista edetään opettajajohtoisesti ja mitkä osiot ovat niitä, joissa opiskelijoiden luovuus pääsee valloilleen. Kulttuuriin suuntautuvat tehtävänannot saattavat olla hyvin sellaisia, joissa on tarkoituksenmukaista antaa opiskelijoille valinnanvapautta ja antaa heidän itse valmistella oma tuotos, esim. näytelmä klassikko- teksteistä tai maailmankatsomuksellinen sanakirja rock-lyriikkasta.

Arviointi

Kurssista osan voi arvioida kokeen avulla. Syventävässä kurssissa koetehtävät voivat hyvin olla aineistopohjaisia; kokeessa täytyisi analysoida tilastoja, karttoja tai tekstikatkelmaa, joka voisi yhtä hyvin olla ote rippikirjasta kuin pätkä kaunokirjallista tekstiä. Tällä tavoin lisätään opiskelijoiden valmiuksia vastata YO-ainereaalin aineistotehtäviin. Osa kurssista voidaan arvioida opiskelijoiden luovan tuotoksen pohjalta. Tässä olisi hyvä hyödyntää myös vertaisarviointia.

Käytännön vinkkejä

Vertaisarviointikaavake (pdf)
Suomen kirkot verkkotyöskentely (pdf)
Esimerkkejä koetehtävistä (pdf)

Katja Kajava-Huhta