Soveltava kirkkotaiteen kurssi (UO6)

Lukion opetussuunnitelmien perusteissa mainittujen viiden kurssin (kolme pakollista ja kaksi syventävää) lisäksi kannattaa omien koulujen opetussuunnitelmaan tarjota kurssia UO6, joka voisi olla esim. alla olevan mallin mukainen tai tarkennettu kirkkotaiteen kurssi. Kurssi olisi siis ns. soveltava kurssi. Tällöin hyvänä puolena on se, että kurssille voivat osallistua muutkin kuin ortodoksit eli esim. luterilaiset ja et:ssä olevat. Tämä lisää kurssin toteutumismahdollisuutta huomattavasti. Rehtorille tällaista kurssia tarjottaessa kannattaa muistuttaa, että lukioissa on vastaavanlaisia ns. soveltavia kursseja yleensä UE-puolella ja näin saataisiin tasavertaisuutta ja monipuolisuutta koko koulun tarjontaan.

UO6 Ortodoksinen kirkkotaide

Tavoitteet

Opiskelija

 • tuntee ortodoksisen kirkkotaiteen eri osa-alueita ja näiden historiallista kehitystä
 • hahmottaa läntisen ja itäisen kirkkotaiteen yhteneväisyydet ja erot sekä näkee näiden teologiset syyt.

Sisältö

 • Kirkkomusiikki
 • Ikonitaide
 • Kirkkoarkkitehtuuri
 • Kirkkotekstiilit

Kurssi voidaan toteuttaa myös yhteistyökurssina yhdessä UE- ja/tai UK-opettajan kanssa, jolloin kurssin nimi voi olla ”Kirkkotaide” ja tavoitteet ja sisällöt määritelty kaikkia asianomaisia uskontoja koskeviksi.

Tämän kurssin yhteydessä voi erityisen hyvin huomioida kulttuuri-identiteetin ja kulttuurien tuntemuksen sekä viestintä- ja mediaosaaminen aihekokonaisuuksia.

Tehtäväideoita

 • toisen käskyn ja ikonien käytön välinen ongelmatiikka ja sen käytännön ratkaisuja juutalaisuudessa, lännen kirkossa ja ortodoksisessa kirkossa
 • vertailutehtävä: läntinen madonna-maalaus ja ortodoksinen Jumalansynnyttäjä-ikoni (mielenkiintoinen vertailuun on myös Picasson Madonna-maalaus ja sen ikonografinen olemus)
 • Jumalansynnyttäjän ikonien kolmen päätyypin tunnistustehtävä
 • Pyhän Kolminaisuuden ikoneissa kuvaamisen ongelma esimerkkien avulla (=erilaisia ratkaisumalleja)
 • varhaisen katolisen kirkkomusiikin ja bysanttilaisen kirkkomusiikin vertailu
 • kirkkoarkkitehtuurin ja kirkollisen esineistön eriytyminen yhteisestä lähtökohdasta näennäisesti hyvin erilaiseen pyhään tilaan
 • ”vanhan ja perinteisen” ortodoksisen kirkkorakennuksen ”vanhuus ja perinteisyys”
 • kirkkorakennuksen käytännöllisyyden ja teologisuuden välinen suhde ja sen historiallisuus
 • kirkkotekstiilien yhteneväisyys ja eroavuus lännen ja idän kirkoissa sekä syyt näihin eroihin
 • kirkkotekstiilien teologisuus ja sen historiallinen vanhuus
 • ortodoksinen kirkkorakennuksen, jumalanpalveluksen ja ikonografian ”symboliikka”: oliko ensin ”symboli” vai kana? Onko kyse symboliikasta vai jostain muusta?
Timo Mertanen