Verkkomateriaaleja

Lukion uskonnon opetuksen tueksi on koottu seuraavia verkkomateriaaleja:

Laura Paljakan kokoamat www-aineistot

Aineistot on luokiteltu evankelisluterilaisen uskonnon valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien sisältöjen mukaan. Ensisijaisesti on pyritty keräämään niitä suomenkielisiä aineistoja, joista on opettajalle hyötyä tuntien suunnittelemisessa. Oppilaiden käyttöön tarkoitettuja www-aineistoja ei ole varsinaisesti keskitytty keräämään. Sivuilta löytyy aineistoja:

  • jotka sisältävät selkeitä opetusvinkkejä
  • joilta löytyy konkreettista materiaalia oppitunneille, esim. tekstejä, kuvia, karttoja, tehtäviä, kalvopohjia
  • joissa on syventävää tietoa opetettavasta asiasta
  • joilta löytyy linkkejä muille www-sivuille
  • joilta löytyy oppilaille annettavia tehtäviä

Kootut materiaalit löytyvät vasemmasta palkista.

Opetushallituksen tuottamia materiaaleja

Etälukion uskonnon verkkomateriaalit kursseihin 1–5.

Uskontonetin materiaalit

Uskontonetin keskeinen tehtävä on kehittää pienryhmäisten uskontojen opetusta peruskoulussa ja lukiossa. Uskontonettiä voi hyödyntää myös evankelisluterilaisen uskonnon tuntien suunnittelussa ja toteutuksessa. Sivuille on koottu esimerkiksi materiaalia opetukseen (opettajien hyväksi havaitsemia käytäntöjä, vierailukohteita, sanastoja ja aiheittain jaoteltuja verkkomateriaaleja) sekä useimmin kysyttyjä kysymyksiä pienryhmäisistä uskonnoista.

Uskontonetti (Edu.fi)

Laura Paljakka