Yksilö ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä

Perhe
Seksuaalisuus
Median etiikka
Ihmisoikeudet
Ihminen ja luonto
Lääketieteen etiikka
Sota ja rauha
Työn ja talouden etiikka

Perusarvot puntarissa - Nuorisobarometri 2007 (pdf) - Sami Myllyniemi
Vuoden 2007 Nuorisobarometri kartoittaa nuorten hyvinvointia sekä suhdetta yhteiskuntaan, työhön ja koulutukseen. Pysyvien perusteemojen lisäksi aiheina ovat asuminen, tulevaisuus ja sosiaalinen elämä sekä tyytyväisyys elämään ja sen eri osa-alueisiin. Uusia aiheita ovat nuorten käsitykset äänioikeusiästä eri vaaleissa, kaikille maksettavasta perustulosta sekä koulutuspoliittisista kysymyksistä kuten oppivelvollisuusiästä ja nuorisokoulusta. Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta

Miehen kunnia, naisen kuolema - Lina Laurentin artikkeli
Yli viisi tuhatta naista kuolee kunniaan liittyvissä murhissa joka vuosi. Niin sanottu kunniamurha on sukupuoleen liittyvän väkivallan äärimmäinen muoto. Ilmestynyt Kumppani-lehdessä 6/2004.
- Kepa ry

Dilemmas and dealing with them - Money
Moraalisia dilemmoja rahasta (englanninkielinen)
- CBBC Newsround CONFIDENCE RESPONSIBILITY

Dilemmas and dealing with them - Secrets
Moraalisia dilemmoja salaisuuksien pitämisestä (englanninkielinen)
- CBBC Newsround CONFIDENCE RESPONSIBILITY

Perhe

Toiminnallisia harjoituksia perheestä
- UPInet

Seksuaalisuus

Toiminnallisia harjoituksia rakkaudesta
- UPInet, Uskonnonpedagoginen insituutti

Elokuvaan Lilja 4-ever liittyvä oppimateriaali. Elokuvan kautta voidaan käsitellä petetyksi tulemista, hyväksikäyttöä, toivottomuutta; seksikauppaa, prostituutiota ja itsemurhaa.
- Koulukino

Aslan ry:n kotisivut
Aslanin tarkoituksena on tukea ja auttaa raamatulliselta pohjalta niitä, jotka haluavat kasvaa ja eheytyä tunne- ja seksuaalielämän alueilla.

Malkus ry:n kotisivut
Malkus on Helsingin seudun SETA:n kristillinen ryhmä. Malkus on erityisesti suunnattu homoille, lesboille, biseksuaaleille, transseksuaaleille ja transvestiiteille.

Homoerotiikasta Raamatun maailmassa - Martti Nissisen artikkeli
- Helsingin Yliopisto, Eksegetiikan laitos

Median etiikka

Mainonnan ja markkinoinnin kansainväliset perussäännöt
- Kansainvälisen kauppakamarin suomen osasto ry

Uutiskuvauksen etiikasta - John Vikström
Kirkon tiedonvälityspalkinnon luovutuspuhe 8.1.1998.
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Ihmistä kunnioittava journalismi - Jukka Paarma
Puhe kirkon tiedonvälityspalkinnon jakotilaisuudessa Helsingissä 14.1.2003.
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Mitä maailmassa todella tapahtuu? - Jukka Paarma
Puhe Kirkon tiedonvälityspalkinnon jakotilaisuudessa Helsingissä 9.1.2002
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Viestinnän eettisiä kysymyksiä - Jukka Paarma
Esitelmä Media&Message 2002 –tapahtumassa Turussa 7.8.2002
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Ihmisoikeudet

Elävä kirjasto on menetelmä erilaisten ihmisten kohtaamiseen, ihmisarvon kunnioittamiseen ja vuoropuhelun edistämiseen. Elävän nettikirjaston kirjoilta voit kysyä ihan mitä vaan mieltä askarruttavia kysymyksiä. Elävä kirjasto -menetelmää koordinoi Suomessa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi. Lisää Elävästä kirjastosta Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 sivuilla.

Juuret maailmalla, koti Suomessa -verkkonäyttely
Opetuskäyttöön suunniteltu verkkonäyttely yläasteikäisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille. Verkkonäyttelyssä 32 maahanmuuttajaa 24 eri maasta kertoo elämäntarinansa. Sivuilla on tehtäviä oppitunneille sekä linkkivinkkejä. Näyttely on Työväenmuseo Werstaan tuotantoa.

YK:n ihmisoikeusjulistus
- YK

Toiminnallisia harjoituksia rasismin käsittelyyn
- UPInet, Uskonnonpedagoginen instituutti

Amnesty Internationalin kotisivu suomeksi
Tietoa Amnestyn tehtävästä, historiasta ja meneillään olevista kampanjoista. Sisältää myös YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja ihmisoikeussopimuksia. Sivuilla opiskelijat voivat myös toteuttaa etiikkaa käytännössä eli allekirjoittaa pikavetoomuksia loukkausten uhrien puolesta.

Ihmisoikeudet.net
Virtuaalinen oppikirja ihmisoikeuksista. Sivusto on suunnattu ensisijaisesti yläasteen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilaille ja opettajille, mutta ihmisoikeudet.net on myös ihmisoikeuksien hakuteos kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle. Sivustolla laajasti tietoa, harjoituksia ja ohjeita käytännön toimintaa varten.
- Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton ja Suomen Oneworld-portaaliyhdistyksen yhteinen hanke.

Ihmisoikeudet ja uskonnot
- Ihmisoikeudet.net

Death penalty debate
Englannin kielinen opetusvinkki liittyen kuolemanrangaistukseen.
- CBBC Newsround HUMAN RIGHTS

How do people become asylum seekers?
Englannin kielinen opetusvinkki liittyen turvapaikanhakijoihin.
- CBBC Newsround HUMAN RIGHTS

Guantanamo Bay
Englanninkielinen opetusvinkki liittyen Guantanamon vankeihin ja ihmisoikeuksiin.
- CBBC Newsround HUMAN RIGHTS

Vesi on oikeus! -opasvihko
UNICEF:n opasvihkossa veteen tutustutaan eri näkökulmista: luonnonvarana, raaka-aineena, ravintona, terveyden ylläpitäjänä, oikeutena, konfliktien aiheuttajana. Vaikuttamisen mahdollisuuksia käsitellään UNICEF:n vesiohjelmia ja vapaaehtoistyötä esittelevässä osuudessa. Opasvihko on suunnattu erityisesti toisen asteen oppilaitoksille opetuskäyttöön.
- Suomen Unicef

Lasten oikeudet

Pelastakaa Lapset Ry:n kattava sivusto lasten oikeuksista

Lapsella on oikeus tietää - sanomalehti ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus
Sanomalehti opetuksessa - tehtävävihjeitä peruskouluun ja lukioon.
- Sanomalehtien liitto

Child slaves
Englannin kielinen opetusvinkki lapsiorjuudesta.
- CBBC Newsround HUMAN RIGHTS

Ihminen ja luonto

Suomen Bioteollisuuden eettiset perusarvot
- Suomen Bioteollisuus FIB

Cloning
Englanninkielinen opetusvinkki liittyen kloonaukseen.
- CBBC Newsround SCIENTIFIC DEVELOPMENT

Litter and recycling
Englanninkielinen opetusvinkki liittyen roskaamiseen ja kierrättämiseen.
- CBBC Newsround | CONFIDENCE RESPONSIBILITY |

Eläinsuojeluliitto Animalian kotisivut
Sivuilla tulostettavia tietopaketteja mm. eläinten oikeuksien julistuksesta, eläinkuljetuksista, kosmetiikan eläinkokeista, broilerinkasvatuksesta Suomessa, turkistarhauksesta ja uskonnollisista syistä noudatettavista teurastustavoista. Vinkkejä myöskin siitä, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä.
- Eläinsuojeluliitto Animalia

Kohti eettistä eläinten pitoa
Vihreän liiton kannanotto eläintensuojeluun.
- Vihreä liitto

Kohti eettistä eläinten kohtelua
- Vihreä liitto

Lääketieteen etiikka

Lääkärin etiikka 2005
Lääkäriliiton eettisten periaatekysymysten kannanottoja mm. elämän alkuun ja loppuun liittyvissä kysymyksissä, lääkärin eettiset ohjeet, lääkärin vala, Hippokrateen vala ja Nürnbergin säännöstö.
- Lääkäriliitto

Lapsen oikeudet ensisijaiset hedelmöityshoidoissa
Kirkolliskokouksen avauspuhe Turussa 9.5.2005.
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Exitus ry:n kotisivu
Exitus ry:n päätavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasian salliva laki.

Maailmanuskontojen kanta aborttiin
Sivusto on englanninkielinen.
- Beliefnet.com

Islamin suhtautuminen aborttiin
Tietoa opiskelijoille englannin kielellä.
- Islam Awareness

Islamin suhtautuminen eutanasiaan
Tietoa englanninkielellä.
- IslamCity

Sota ja rauha

Puolustusvoimien kotisivu

Tietoa totaalikieltäytymisestä
- Aseistakieltäytyjäliitto

Tietoa siviilipalveluksesta
- Aseistakieltäytyjäliitto

Ennaltaehkäisevä sotilasisku Irakiin ei ole oikeutettu - Jukka Paarma
Piispainkokouksen avauspuhe Helsingissä 11.2.2003
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu.

Elokuvaan Melancholian 3 huonetta liittyvä oppimateriaali. Elokuvan kautta voidaan käsitellä sotaa, sen oikeutusta ja vaikutuksia.
- Koulukino

Työn ja talouden etiikka

Mitä kirkko odottaa yrityksiltä? - Jukka Paarma
Puhe Kirkkopäivien seminaarissa Kirkko ja elinkeinoelämä hyvinvointivaltion rakentajina Helsingissä 23.5.2003
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Kohti yhteistä hyvää
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen puheenvuoro hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Reilun kaupan kotisivut kertovat eettisestä vaihtoehdosta.

Kirkon sijoitustoiminnan eettiset periaatteet
- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkopalvelu

Opettajan eettiset ohjeet
- OAJ

Laura Paljakka