Kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu

Suomen ekumeenisen neuvoston kotisivut

Tietoa ja kysymyksiä ekumeniasta
- RaamattuNET

Kirkkojen Maailmanneuvoston kotisivu- KMN -kirkkojen maailmaneuvosto

Luterilaisen maailmanliiton kotisivu
- The Lutheran World Federation

Suomenkielellä tietoa Taizesta, (esim. tietoa yhteisöstä, veli Rogersin kirje 2003 ja Taize-lauluja) Esimerkkinä ekumeenisesta yhteisöstä.
- The Taizé Community

Laura Paljakka