Kristillisen kirkon synty

Alkukirkon johtajat: Pietari, Paavali ja Jaakob
- RaamattuNET

Tietoa gnostilaisuudesta
Mm. karttoja, naiset gnostilaisuudessa, gnostilaisuuden myöhempiä vaiheita ja Tuomaan evankeliumi.
- Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksen tutkimusprojekti Myytti ja sosiaalinen todellisuus gnostilaisissa teksteissä.

Laura Paljakka