Yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä

Vanha testamentti

Uusi testamentti

Mitä on eksegetiikka?
- Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan eksegetiikan laitos

Raamatun hakukone. Sivuilla hakukone, jolla voi hakea sanan perusteella raamatunkohtia, joissa kyseinen sana esiintyy.
- Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi

Raamattuvisa

Eräs tapa opettaa Raamattua.
- UPInet

Englanninkielisiä värikarttoja Vanhan ja Uuden testamentin ajan Israelista ja Raamatun ajan valtakunnista (mm. Assyrian, Babylonian, Persian, Kreikan ja Rooman valtakunta).

- Bible Atlas

Opiskelijoille tehtävä etsiä tekstistä Marian perjantai-ilta kaikki sanonnat, jotka ovat peräisin Raamatusta.
- Tampereen Ristinarkun koulun uskonnon ja elämänkatsomustiedon sivusto

Vanha testamentti

Vanha testamentti - yleiskatsaus, rakenne ja historian peruslinjat
- RaamattuNET (Timo Muola)

Vanhan testamentin kaanon. Tietoa VT:n synnystä, Israelin kansan historiasta, VT:n kaanonista (heprealaisesta ja septuagintasta) ja VT:n teologiasta.
- Helsingin yliopisto, yleinen teologia, eksegetiikka.

Gilgames-eepos, babylonialainen vedenpaisumuskertomus
- RaamattuNET (Timo Muola)

Gilgames-eepoksen ja Vanhan testamentin vedenpaisumus -kertomuksien vertailu. - Tietoa, kuva ja kysymyksiä.
- RaamattuNET (Timo Muola)

Tietotesti 1 Tunnistatko Vanhan testamentin kirjoja ja kirjaryhmiä?
- RaamattuNET

Tietotesti 2 Tunnistatko Vanhan testamentin kirjoja ja kirjaryhmiä?
- RaamattuNET

Kuolleen meren kirjakääröt. Laajat englannin kieliset kuvia sisältävät sivut.

- Jeff Barry, Library of Congress World Wide Web Team

Hanne von Weissenbergin & Juhana Saukkosen artikkeli Qumranin kirjastosta. Tietoa Qumranin raunioista, yhteisön elämästä, kirjakääröjen sisällöstä ja merkityksestä ja historiallisesta taustasta sekä pohdintaa siitä, oliko Jeesus qumranilainen.
- Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Uusi testamentti

Uuden testamentin kirjeiden yksityiskohtainen ajoitus.
- Helsingin yliopisto, yleinen teologia, eksegetiikka.

Uusi testamentti - yleiskatsaus ja rakenne.
- RaamattuNET

Evankeliumit - yleiskatsaus ja perustiedot jokaisesta evankeliumista.
- RaamattuNET

Jeesus Nasaretilainen. Tietoa Jeesuksen elämästä, Jeesuksen elämästä kertovista lähteistä ja ristiinnaulitsemisen syistä.
- Helsingin yliopisto, yleinen teologia, eksegetiikka.

Jouluevankeliumi stadin slangilla.

- RaamattuNET

Jouluevankeliumi Tampereen kiälellä.
- RaamattuNET

Jouluevankeliumi Turun murteella.
- RaamattuNET

Alkukirkon johtajat: Pietari, Paavali ja Jaakob.

- RaamattuNET

Internetixin kurssi apostoli Paavalista. Sivuille pääsee rekisteröitymällä.
- Internetix

Ossi Kuoppalan artikkeli, jossa vertaillaan apostoli Paavalia ja Paavo Ruotsalaista. Sisältää myös kysymyksiä Paavo Ruotsalaisesta.
- RaamattuNET

Opiskelijoille annettava materiaali apostoli Paavalista.
- RaamattuNET

Ihminen ja yhteisö Uuden testamentin maailmassa. Artikkeleita mm. seksuaalisuudesta (esim. homoerotiikka), perheestä, avioliitosta (esim. Paavali ja naiset) ja orjuudesta UT:n maailmassa. Katkelmia myös antiikin ajan kirjoittajilta.
- Julkaisu on koottu Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksen opettajien ja jatko-opiskelijoiden tuottamasta oppimateriaalista ja muusta aineistosta.

Professori Raija Sollamon luento Paavali ja naiset. Helsingin yliopiston Studia Generalia -sarja Kristinusko kohti kolmatta vuosituhatta, kevät 2000.
- Helsingin yliopiston Tietotekniikkaosasto

Ilmestyskirja.Tietoa ilmestyskirjan synnystä, sisällöstä, tulkintatavoista ja pedon luvusta. Sisältää myös kysymyksiä opiskelijoille.
- RaamattuNET

Tietotesti Uuden testamentin kirjoista.
- RaamattuNET

Vaikeampi tietotesti Uuden testamentin kirjoista.
- RaamattuNET

Laura Paljakka