Hankkeiden tuloksia

Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden tuotoksia on levitetty erilaisissa valtakunnallisissa seminaareissa, joista yksi on vuosittainen Opetushallituksen järjestämä Virtuaaliopetuksen päivät.

Hankkeissa syntyneitä menetelmiä on linkitetty myös Hyvät käytännöt -portaaliin ja materiaaleja Linkkiapajaan.


Linkkejä Kehittämishankkeiden tuotoksiin

OPEKA (Verkkopohjainen työkalu tvt:n opetuskäytön tason arviointiin)

Liikkeelle -hankkeen loppujulkaisu

Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma lukiossa (pdf)

Sormeilua – iPadin hyödyntämisestä oppimisessa (pdf)

Oppimisretket - Fiskarin koulun laajennettu oppimisympäristö (pdf)

Yhteenvedot kehittämishankkeista

Yhteenveto 2011 (pdf)

Yhteenveto 2009 (pdf)

Yhteenveto 2008 (pdf)

Yhteenveto 2007 (pdf)