Virta-hanke

Etäopetusta kokemuksella

Tampereen ja Turun kaupungit toteuttivat pitkässä yhteistyössä (2008-2012) ja laajojen verkostojensa kanssa Virta (virtuaaliset alueresurssit) -hankkeen, jonka keskiössä oli etäopetuksen kehittäminen. Mukana kehittämistyössä olivat myös Tarton suomalaisen koulun yhdistys ry ja Raision kaupunki.

Hanke oli suunnattu erityisesti maahanmuuttajaoppilaiden etäopetukseen pienille uskontoryhmille ja omaan äidinkieleen. Virtuaaliset alueresurssit kantoi etäopetuksen asiaa eteenpäin teknologiasta ja koulujen arjen tilanteista aina koulutuksen järjestäjien ja alueellisella tasolla kehitettäviin toimintamalleihin laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi kustannustehokkaasti TVT:tä hyödyntämällä.

Hankkeella on ollut merkittävä panos etäopetuksen valtakunnalliseen kehittämiseen. Samalla on kertynyt laajasti tietoa ja kokemusta TVT:n opetuskäytöstä.

Tampereen ja Turun virta-hankesivuilta löytyy runsaasti aineistoa ja tutkimustietoa etäopetuksesta.

Etäppetusopas -wiki

Tampereen Virta

Turun Virta